29 maj 2023

– Att få lov att bedriva utbildning är ett förtroende från både elever, föräldrar och allmänheten. Bristerna som framkommer i Skolinspektionens granskning av Thoréngruppen är allvarliga och skadar förtroendet för Thoréngruppen och riskerar skada förtroendet för friskolor brett. Thoréngruppen behöver både skyndsamt åtgärda bristerna och svara på frågor om detta, säger Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund.

– Utöver dialogen med Skolinspektionen har alla medlemmar i Friskolornas riksförbund en skyldighet att vid varje tid efterleva anvisningar av Skolinspektionen. Friskolor sköts och ska skötas etiskt, professionellt och långsiktigt vilket gör det särskilt viktigt att reagera och agera när det finns skäl att tro att inte det efterlevs, säger Ulla Hamilton.

För frågor och kommentarer: kontakta Ulla Hamilton på 072-529 27 70 eller på ulla.hamilton@friskola.se

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och