17 augusti 2022

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

För 30 år sedan beslutade riksdagen om en friskolereform som skapade möjlighet för rik som fattig att välja skola, skolpengen följer eleven. Idag är det över 400.000 elever som går i fristående förskolor, grund- och gymnasieskolor runt om i landet. Varje år är det allt fler som väljer att gå i en friskola.

 

Den ökade efterfrågan på friskoleplatser kan tillgodoses om friskolor får växa. För det krävs det tillstånd av Skolinspektionen och naturligtvis kapital för att kunna göra dessa nyinvesteringar. Internationella Engelska Skolan växer genom att återinvestera det överskott som de får, i nya skolor.

 

En av de populäraste friskolorna, med över 220.000 registrerade i sin kö, är Internationella Engelska Skolan. Nu till höstterminen öppnar de tre nya skolor, i Växjö, Trelleborg och Staffanstorp.

”Vi vill bereda plats till så många som möjligt – det är därför vi öppnar nya skolor.” Det säger Internationella Engelska skolans vd Anna Sörelius Nordenborg som kommentar till frågan varför de öppnar nya skolor. Läs hela intervjun.

Du kan också se en intervju med Anna Sörelius Nordenborg från 2020 om skolvalet.

 

 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de