03 september 2021
Veckans PROFIL

Allt fler väljer friskolor och för att fler ska få sitt val tillgodosett behöver skolor kunna växa. I höst öppnade Internationella Engelska Skolan tre nya skolor. Vi ville veta mer om etableringen och framtidsplanerna och har intervjuat Anna Sörelius Nordenborg, vd för Internationella Engelska Skolan.

 

Grattis till öppnandet av fyra nya skolor denna höst! Hur kommer det sig att ni etablerade er just i Solna, Kungsbacka,  Sigtuna och Värmdö?

– Tack! Alla fyra skolorna har kommit på plats genom dialog och samverkan med respektive kommun. Där deras behov av skolplatser, läget och årskurserna har varit en diskussion vi fört tillsammans. Det är så vi vill etablera oss i samarbete för familjer och elever samt medarbetares bästa. Jag är glad över att vi kan bereda plats till ytterligare elever.

 

Har intresset varit stort?

– Ja! Vi öppnar köerna för våra nya skolor ca 1,5 år innan skolstart och samverkar med kommunerna under antagningsprocessen så att det ska vara så smidigt och transparent för alla inblandade parter som möjligt. Vi på IES har ju förmånen att ha en stark kö med fler än 220 000 registreringar. Vi vill bereda plats till så många som möjligt – det är därför vi öppnar nya skolor. De fyra nya skolorna har plats för ca 2000 elever nu första året och alla platser är fyllda.

 

Varför väljer man IES?

– Man väljer IES för att man tycker om vår utbildningsfilosofi – Undervisning på svenska och engelska i en trygg och ordnad skolmiljö som präglas av höga akademiska förväntningar på varje elev. Det talas mycket om “ordning och reda” i skolsverige idag och det är något vi har jobbat med i snart 30 år. Men det gäller att komma ihåg att det är inget självändamål – syftet med skolan är att ge eleverna en god utbildning, att de ska utveckla sin fulla potential, och det är det vi fokuserar på.

 

Nästa år planerar ni öppna ytterligare tre skolor i Staffanstorp, Trelleborg och Växjö. Hur ser framtiden ut? Kommer det snart finnas en skola i varje kommun i Sverige?

– Vi finns i drygt 30 kommuner med 43 skolor men har elever från fler än 160 kommuner redan idag. Vi har ett tiotal skolor planerade de kommande åren. Vi vill bereda plats för fler elever och ser en stor efterfrågan. Samtidigt som vårt främsta fokus alltid är varje elevs utbildning och våra skolors kvalitet. Det är det som gör IES till en uppskattad skola. Jag tror inte vi kommer finnas i alla kommuner – det är inte eftersträvansvärt så länge det finns valfrihet. Men givet den höga efterfrågan så hoppas jag på fler IES-skolor även framåt. Vi öppnar också fler och fler skolor för F-9, vilket är något som både kommuner och familjer efterfrågar.

 

Vad krävs för att ni ska etablera er i en kommun/i ett område? Vilka faktorer tittar ni på?

– Kommunens behov och intresse samt våra köer. Vi finns gärna i områden där det är enkelt att ta sig från olika delar av en kommun eller område. För vi vet att våra elever är beredda att åka långt. Men naturligtvis får man gärna bo nära också, såklart!

 

Ni kritiseras ibland för att ni får fördelar från kommunerna vid etablering, har du någon kommentar till det?

– Det där är en missuppfattning. Vi får inga fördelar. Det vore inte rimligt eller en bra affär för någon. Vi får ersättning enligt de regelverk som finns.

– Ofta lyfts frågan angående faktisk hyresersättning – det innebär att en kommun har möjlighet att ersätta faktisk hyreskostnad om en aktör bygger en helt ny skola, p.g.a. att behovet finns. Vi kan erhålla faktisk hyresersättning precis som kommuner kan för att möjliggöra att nya skolor byggs.

– Det är olyckligt att den som är emot rådande system väljer att misstänkliggöra tex oss som huvudman bara för man vill ändra systemet. Det är bättre att vara ärlig i sin argumentation.

 

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få