27 juli 2022

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

För 30 år sedan beslutade riksdagen om en friskolereform som skapade möjlighet för rik som fattig att välja skola, skolpengen följer eleven. Idag är det över 400.000 elever som går i fristående förskolor, grund- och gymnasieskolor runt om i landet. Forskning visar att en etablering av en friskola i en kommun har medfört att kommunala skolors resultat har påverkats positivt.

 

Elever är olika och därför är det viktigt att skolan har förmåga att stötta varje enskild elev utifrån hens behov och förutsättningar. Vissa har svårt för skolan och behöver stöttning pga detta, andra har oerhört lätt för sig och behöver då få möjlighet att utveckla sin ämneskunskap utifrån sina förutsättningar.

 

Det talas mycket om elever med svårigheter i skoldebatten. Särbegåvade elever behöver också uppmärksammas. Kan skolan inte stimulera dem så riskerar det att leda till hemmasittande, skolan blir helt enkelt ointressant för dessa elever.

”En elev som går spetsutbildningen hos oss går i en egen undervisningsgrupp på matematiklektionerna, det vill säga det är bara på matematiklektionerna som de går i denna gruppkonstellation.” Det säger Marie Bomark, rektor vid Kunskapsskolan Uppsala Norra, där de erbjuder spetsutbildningar från årskurs 7.

Läs hela intervjun här.

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,