Friskolor gör skillnad – för särbegåvade elever

För 30 år sedan beslutade riksdagen om en friskolereform som skapade möjlighet för rik som fattig att välja skola, skolpengen följer eleven. Idag är det över 400.000 elever som går i fristående förskolor, grund- och gymnasieskolor runt om i landet. Forskning visar att en etablering av en friskola i en kommun har medfört att kommunala skolors resultat har påverkats positivt.

 

Elever är olika och därför är det viktigt att skolan har förmåga att stötta varje enskild elev utifrån hens behov och förutsättningar. Vissa har svårt för skolan och behöver stöttning pga detta, andra har oerhört lätt för sig och behöver då få möjlighet att utveckla sin ämneskunskap utifrån sina förutsättningar.

 

Det talas mycket om elever med svårigheter i skoldebatten. Särbegåvade elever behöver också uppmärksammas. Kan skolan inte stimulera dem så riskerar det att leda till hemmasittande, skolan blir helt enkelt ointressant för dessa elever.

”En elev som går spetsutbildningen hos oss går i en egen undervisningsgrupp på matematiklektionerna, det vill säga det är bara på matematiklektionerna som de går i denna gruppkonstellation.” Det säger Marie Bomark, rektor vid Kunskapsskolan Uppsala Norra, där de erbjuder spetsutbildningar från årskurs 7.

Läs hela intervjun här.

Författare

Prenumerera på bloggen