27 juli 2022

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

För 30 år sedan beslutade riksdagen om en friskolereform som skapade möjlighet för rik som fattig att välja skola, skolpengen följer eleven. Idag är det över 400.000 elever som går i fristående förskolor, grund- och gymnasieskolor runt om i landet. Forskning visar att en etablering av en friskola i en kommun har medfört att kommunala skolors resultat har påverkats positivt.

 

Elever är olika och därför är det viktigt att skolan har förmåga att stötta varje enskild elev utifrån hens behov och förutsättningar. Vissa har svårt för skolan och behöver stöttning pga detta, andra har oerhört lätt för sig och behöver då få möjlighet att utveckla sin ämneskunskap utifrån sina förutsättningar.

 

Det talas mycket om elever med svårigheter i skoldebatten. Särbegåvade elever behöver också uppmärksammas. Kan skolan inte stimulera dem så riskerar det att leda till hemmasittande, skolan blir helt enkelt ointressant för dessa elever.

”En elev som går spetsutbildningen hos oss går i en egen undervisningsgrupp på matematiklektionerna, det vill säga det är bara på matematiklektionerna som de går i denna gruppkonstellation.” Det säger Marie Bomark, rektor vid Kunskapsskolan Uppsala Norra, där de erbjuder spetsutbildningar från årskurs 7.

Läs hela intervjun här.

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den

Om bussning, Sandviken och vad forskningen säger

14 november 2023

Det är en intressant diskussion som nu pågår om skolorna i Sandviken. Politikerna i Sandviken vill att klass 4 och