09 juni 2022

– Varmt grattis till landets barnfamiljer som sedan 30 år har frihet att såväl välja som att byta skola. Och grattis till alla er som har fått möjlighet att förverkliga drömmen att få driva en egen skola – tack för att ni är med och bidrar till mångfald och valfrihet, säger Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund.

– Idag är det exakt 30 år sedan riksdagen beslutade om friskolereformen. Ett gott skäl för landets föräldrar att fira. Även lärare har anledning att fira eftersom de, tack vare friskolereformen, har fått såväl fler arbetsgivare att välja på som möjligheten att själv starta skola, fortsätter Ulla Hamilton.

Riksdagsbeslutet för 30 år sedan föregicks av flera års omfattande kritik mot det faktum att föräldrar inte kan välja skola. Då var det politiker och byråkrater som beslutade vilken skola som eleverna skulle placeras i. Allmänheten ville ha egenmakt. Utvecklingen under dessa 30 år har också visat hur populär som denna reform är. Då var det drygt 8.000 elever som gick i friskola, idag är det ca 400.000 som valt en fristående för, grund- eller gymnasieskola. Valfriheten har ett starkt stöd hos allmänheten och ett än starkare stöd hos barnfamiljer.

– Idag visar forskning bl a att konkurrens och valfrihet har medfört att resultaten i kommunala skolor har höjts. Vi har fått ökat fokus på studiero, kunskapsförmedling och ledarskap i skolan. Europeiska kommissionen konstaterade också nyligen att elever i friskolor har bidragit till att höja de svenska Pisa-resultaten. Så passa på att fira idag. Friskolereformen fyller 30 år – nu går vi vidare. Tillsammans kan vi göra svensk skola än bättre, avslutar Ulla Hamilton.

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och