06 april 2022

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Denna veckan har vi en friskolevecka på olika orter runt om i landet. Vår projektledare Annika Renestam berättar mer om vad som ska hända här.

Jag har fått rapporter från Göteborg och Helsingborg och idag är det Västerås som står på agendan. Det är helt uppenbart att det finns ett uppdämt behov av att diskutera skolutvecklingsfrågor och att få reflektera över vad som har hänt under de 30 år som gått sedan friskolereformen genomfördes. Den hätska debatt som pågår, livligt påeldad av representanter från regeringen, är långt ifrån den verklighet som finns i friskolorna runt om i landet. Och det märks i diskussionerna. Vilken glädje som finns när man äntligen kan få diskutera det som är det absolut viktigaste för de som är engagerade i friskolor. Vad händer i klassrummet? Hur ska vi se till att alla elever får en så bra utbildning som möjligt, oavsett var de kommer ifrån? Hur kan vi stötta lärare och elever på bästa sätt och hur kan vi tillsammans utveckla ledarskapet i skolan?Ingen av dessa frågor finns i den debatt som förs på riksplanet och som drivs på av skolministern.

Det råder inget tvivel om att landets friskolehuvudmän vill ha en aktiv del i att bygga svensk skola än starkare och se till att alla elever lämnar skolan med bra kunskaper i bagaget. Det är detta som man talar om på friskoleveckan. Sorgligt att andra har perspektivet att dessa företrädare ska svärtas ner så mycket som möjligt i debatten.

/

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var