06 april 2022

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Denna veckan har vi en friskolevecka på olika orter runt om i landet. Vår projektledare Annika Renestam berättar mer om vad som ska hända här.

Jag har fått rapporter från Göteborg och Helsingborg och idag är det Västerås som står på agendan. Det är helt uppenbart att det finns ett uppdämt behov av att diskutera skolutvecklingsfrågor och att få reflektera över vad som har hänt under de 30 år som gått sedan friskolereformen genomfördes. Den hätska debatt som pågår, livligt påeldad av representanter från regeringen, är långt ifrån den verklighet som finns i friskolorna runt om i landet. Och det märks i diskussionerna. Vilken glädje som finns när man äntligen kan få diskutera det som är det absolut viktigaste för de som är engagerade i friskolor. Vad händer i klassrummet? Hur ska vi se till att alla elever får en så bra utbildning som möjligt, oavsett var de kommer ifrån? Hur kan vi stötta lärare och elever på bästa sätt och hur kan vi tillsammans utveckla ledarskapet i skolan?Ingen av dessa frågor finns i den debatt som förs på riksplanet och som drivs på av skolministern.

Det råder inget tvivel om att landets friskolehuvudmän vill ha en aktiv del i att bygga svensk skola än starkare och se till att alla elever lämnar skolan med bra kunskaper i bagaget. Det är detta som man talar om på friskoleveckan. Sorgligt att andra har perspektivet att dessa företrädare ska svärtas ner så mycket som möjligt i debatten.

/

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,