01 mars 2022

Tisdagen den 15 mars har Friskolornas riksförbund extra årsmöte för val av ny ordförande. Sofia Larsen tillträder en ny tjänst och lämnar därför sitt uppdrag som ordförande. Valberedningen föreslår att Per-Arne Andersson väljs till ny ordförande för Friskolornas riksförbund.

– Under de 30 år som gått sedan friskolereformens införande, och egentligen längre, har friskolorna i Sverige bidragit till utvecklingen av svensk skola, både ur pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv. Detta behöver uppmärksammas betydligt mer för att statusen för skolan, lärarna och de andra professionerna ska stärkas. Jag ser fram emot att som ordförande i Friskolornas riksförbund bidra i detta viktiga arbete för att utveckla svensk skola, säger Per-Arne Andersson.

Kort om Per-Arne Andersson: Han har en bakgrund som lärare, rektor och skolchef i 30 år. Han har dessutom i ca 13 år varit direktör och chef för utbildning och arbetsmarknad på SKR.

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och