10 februari 2022

Regeringen går vidare med förslag från den omdiskuterade Åstrandsutredningen. Sänkt skolpeng för friskolor leder till nedläggningar och stängning. Men regeringen presenterar inga konsekvensanalyser.

– Det är ansvarslöst att gå fram med ett så ogenomtänkt förslag. Regeringen svarar inte på hur många skolor som kommer tvingas stänga. Och de verkar inte heller bekymra sig över hur det drabbar hundratusentals elever som går i friskola idag. Det är inget annat än ansvarslöst, säger Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund.

Enligt förslaget ska skolpengen för friskolor sänkas, vilket drabbar alla friskolor oavsett driftsform. Regeringen menar att friskolor inte bär samma ansvar för att hitta skolplatser till elever som kommunala skolor.

– Det är en vanlig missuppfattning och bygger på en sammanblandning av kommunen och de kommunala skolorna. Kommunen har ett sådant ansvar – inte de enskilda kommunala skolorna, fortsätter Ulla Hamilton.

Riksrevisionen meddelade nyligen att de inlett en granskning av skolpengssystemet som presenteras i juni.

– Regeringen väljer att lägga fram förslag på hur skolpengssystemet ska förändras innan Riksrevisionens granskning är klar och presenterad. Stora, omvälvande förändringar ska göras utan tillräckligt kunskapsunderlag – det är ansvarslöst, fortsätter Ulla Hamilton.

Skolpengen väntas sänkas med minst 8,5 procent för friskolor. Regeringen har dock inte presenterat siffran i någon skrivelse utan enbart muntligen på en pressträff.

– Den genomsnittliga vinsten för friskolesektorn ligger på 3,5 procent. Sänks skolpengen med 8,5 procent förstår vem som helst att det inte blir många friskolor kvar. Troligtvis är det en av anledningarna till att siffrorna inte är tydliga – för då skulle konsekvenserna för valfriheten bli för uppenbara, avslutar Ulla Hamilton.

För ev frågor:

Ulla Hamilton, vd
072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

Ylva Skoogberg, presskontakt
08-762 78 04, ylva.skoogberg@friskola.se

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och