20 april 2021

Tisdagen den 27 april har Friskolornas riksförbund årsmöte. Då Lars Leijonborg avböjt omval till ordförande och styrelse föreslår valberedningen att Sofia Larsen väljs till ny ordförande för Friskolornas riksförbund.

Sofia Larsen var 1998-2010 riksdagsledamot för Centerpartiet samt 2006-2010 ordförande i riksdagens utbildningsutskott. Hon har också varit segmentschef på AcadeMedia, tidigare ordförande för Jusek och är idag chef för avdelningen för kommunikation och samverkan med ansvar för universitetets sk tredje uppgift vid Örebro universitet.

Valberedningens förslag i övrigt:
Omval
Vice ordförande Marie Pilfalk
Tomas Harrysson
Fredrik Lindgren
Bo Nyberg
Lisa Oldmark
Malin Stjernman
Anna Sörelius Nordenborg
Anita Westerberg

Nyval
Stefan Koskinen
Joakim Ollén
Patrik Åkesson

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och