14 mars 2021

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

SvD Kultur har idag en fem sidors lång artikel där rektorn för en kommunal lågstadieskola i Hammarkullen, Göteborg, får framställa sina synpunkter på de kommunala huvudmännens finansiering av skolan och sina synpunkter på det pengsystem som är kopplat till skolvalet. Hon har läst alla kommunala budgetar och kritiserar kommunerna för att inte satsa tillräckligt mycket på skolan. Hon menar också att friskolorna blir dubbelt belönade när de kommunala skolorna förlorar elever till friskolor då skolpengssystemet innebär att om kommunala skolor tillåts gå med underskott så innebär lagstiftningen att friskolorna ska kompenseras eftersom ett underskott ju faktiskt innebär att de kommunala skolorna får en högre skolpeng än friskolorna. Artikeln är intressant då den saknar kritiska frågor från journalisten. Det är bara att gratulera rektor Linnea Lindquist till detta. Annars skulle man ju kunna tänka sig att det hade varit intressant att höra hennes svar på följande frågor;

  • Är det verkligen som du säger – att de kommunala skolorna har kostnader för tomma platser? Det är väl en kostnad som ligger på kommunen centralt och ingår därmed inte i beräkningen av den skolpeng som de kommunala och fristående skolorna får?
  • Varför tror du att människor väljer friskolor och inte kommunala skolor?
  • Visar inte det du säger att kommunala rektorer har för liten handlingsfrihet när det gäller att anpassa kostnaderna till förändrade förutsättningar och det i sig är en orsak till att det blir underskott?
  • Är det inte så att även friskolor kan tappa elever och därmed måste anpassa sin ekonomi så att den går ihop när elevantalet minskar?
  • Är det inte så att det finns en möjlighet för kommunen att avräkna investeringskostnader för nya skolor när man räknar ut lokalkostnadernas del i skolpengen?
  • Innebär inte skolpengsystemet att din skola, som har många elever med från familjer med svag socioekonomisk bakgrund, får en högre skolpeng än en skola som har barn från familjer med högutbildade föräldrar?
  • Handlar inte din kritik egentligen om att du anser att kommunerna inte satsar tillräckligt på skolan snarare än en kritik mot friskolorna?

Ingen av dessa frågor ställdes. Så rektor Linnea är bara att gratulera till detta gratisutrymme för att framföra sina synpunkter utan att få en enda kritisk fråga från SvDs journalist.

Läs här om skolpengsystemet och om skillnaden mellan kommunen och kommunala skolor.

Lyssna på Nackas kommunalråd om frågan om kommunerna har kostnad för tomma skollokaler.

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den

Om bussning, Sandviken och vad forskningen säger

14 november 2023

Det är en intressant diskussion som nu pågår om skolorna i Sandviken. Politikerna i Sandviken vill att klass 4 och