14 februari 2021

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Tre lärarstudenter skriver en debattartikel i Expressen om att friskolor hotar läraryrket. De hävdar till och med följande:

”För att förbättra situationen för Sveriges lärare och rädda yrkets framtid kräver vi att våra politiker avskaffar marknadsskolan.”

Ett påstående som visar hur märklig skoldebatten blivit. Det saknas helt sans och balans i debatten.

En majoritet av de som är verksamma i skolan jobbar i kommunala skolor, 362.200 i kommunala mot 79.600 i friskolor.

Artikeln föranleder några frågor:

1. Vilka erfarenheter har dessa lärarstudenterna som gör gör att de kan dra dessa minst sagt långtgående slutsatser av läraryrkets framtid?

2. Har de inte läst den undersökning som Svensk kvalitetsindex gjorde för några år sedan som visar att lärare, och även annan personal som jobbar i friskolor, trivs mycket bättre än lärare som jobbar i kommunala skolor?

Resultatet av Svensk kvalitetsindex undersökning i korthet:

• Medarbetare i friskolor är mer positiv till villkoren på arbetsplatsen än personalen i kommunala skolor. När personalkategorin lärare bryts ut ur hela personalgruppen blir skillnaden mellan privat och kommunal sektor ännu större.

• Medarbetare i friskolor är aldrig väsentligt mer negativa än positiva till villkoren på arbetsplatsen (+- 5 procentenheter). Det gäller såväl hela personalgruppen som bara lärare. I kommunal sektor är personalen betydligt oftare mer negativ än positiv.

• I friskolor är det vanligare att lärare är mer positiva än den totala personalgruppen till villkoren på arbetsplatsen. I kommunala verksamheter ger gruppen lärare oftare ett övervägande negativ än ett övervägande positivt svar än hela personalgruppen sammantaget.

 

Arbetsmiljö och ledarskapet i skolan spelar roll. Hur arbetet organiseras i skolan spelar roll. Kunskapsskolan är den skola där lärarna har den största andelen av sin arbetstid för undervisning. Detta för att Kunskapsskolan anser att lärarna ska göra det de är bäst på – dvs undervisa.

Det är uppenbart att arbetsmiljön är problem i många skolor, inte minst många kommunala skolor har problem med ledarskapet och det saknas lugn och ro på lektionerna. Det framgår tydligt om man läser Skolinspektionens enkäter till såväl lärare, elever som föräldrar.

Lösningen på många skolors problem ligger inte i att stoppa arbetsgivare som uppenbart har nöjda medarbetare. Friskolor som faktiskt inneburit att många lärare har kunnat få andra arbetsgivare än kommuner.

Det finns ingen som tvingar lärare eller blivande lärare att jobba i friskolor. Samtidigt vet vi att de som valt att jobba i en friskola är mer nöjda. Och det vi definitivt vet är att föräldrar anser att det är viktigt att kunna välja skola. Och det budskap som framförs i debattartikeln leder till att denna valmöjlighet direkt påverkas om lärarstudenterna får gehör för sina krav.

 

 

 

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den

Om bussning, Sandviken och vad forskningen säger

14 november 2023

Det är en intressant diskussion som nu pågår om skolorna i Sandviken. Politikerna i Sandviken vill att klass 4 och