När Älmhults kommun ville lägga ned Virestads skola 2008 ledde det till ett uppror bland föräldrarna. Men protesterna var förgäves, beslutet skulle drivas igenom. ”Politikerna hade inte räknat med vår starka kamplust, som resulterade i att – trots att vi inte hade någon tidigare erfarenhet av att starta och driva friskola – inte bara lyckades få ihop en ansökan, utan också få den beviljad”, berättar Tomas Harrysson, en av grundarna.

Varför startade ni en friskola?
Det var onekligen ett djärvt beslut och en stor bedrift, eftersom varken jag eller någon av de andra föräldrarna hade någon skolbakgrund. Det som drev oss var övertygelsen om att barn mår bra av att få gå i skolan där de bor – och att en liten skola främjar barns trygghet. Bakgrunden var att Älmhults kommun år 2008 beslöt att Virestads skola skulle läggas ner. På bara några få dagar anordnade föräldraföreningen protestmöten och tog fram underlag för att få politikerna att tänka om, vilket inte lyckades. Detta födde en enorm kamplust och beslutsamhet bland skolans föräldrar, som fattade ett enigt beslut om att ansöka om att få starta en friskola. Precis innan jul samma år fick vi det glädjande beskedet från Skolinspektionen att ansökan hade beviljats – trots att Älmhults kommun i sitt remissyttrande hade varit mycket negativa till en etablering. Hade kommunen fått bestämma så hade skolan inte fått lov att startas.

Beskriv skolans profil!
Vi har en tydlig landsbygdsprofil och vi använder oss mycket av naturen i undervisningen. På så sätt vill vi väcka och stimulera barnets naturliga nyfikenhet och vilja att lära. Vi tycker att det är viktigt att inpränta respekt för både miljö, omvärld och medmänniskor i våra elever. En viktig grundläggande princip är att vi ser varje barn som unikt och att alla är lika mycket värda.

Vad är du stoltast över?
Jag är stolt över att vi lyckades rädda skolan – och att verksamheten har blivit så blomstrande. Vi började med 31 elever i en skola och har nu två skolor, även en i Bråthult, med totalt cirka 140 barn. Det var många olyckskorpar som kraxade när vi skulle starta, men vi har lyckas skapa en framgångsrik skolverksamhet där både elever och medarbetare trivs. Vi var överväldigade när vi startade och det kom över 100 ansökningar till fem tjänster! Intresset för att arbeta hos oss har hållit i sig, vilket jag ser som ett kvitto på att vi har skapat en bra verksamhet.

Vad är den största utmaningen i dag?
Vid bildandet av Virestads friskola var vi pionjärer i kommunen. Det fanns ingen friskola sen tidigare och kommunens politiker och tjänstemän som skulle räkna fram ersättningsnivåer i form av elevpeng gjorde vad man kunde för att betala så lite som möjligt. Överhuvudtaget var det en avig inställning på många håll. Undan för undan skiftade inställningen från både politiker och tjänstemän när det visade sig att det var bra för kommunen med bra skolor som bidrog till inflyttning i kommunens norra och östra delar. Idag möts Virestads friskola med respekt och gott bemötande i kommunikationen med Älmhults kommun. Men den största utmaningen i dag är fortfarande ekonomin – det är dyrt att driva små enheter och svårt att få ihop de nödvändiga medlen för alla delar av verksamheten, som till exempel de dyra skolskjutsarna.

Fakta:
Virestads friskola grundades 2009 och består i dag av två skolor – förutom den i Virestad även en i Bråthult (öppnad i januari 2012). Skolorna, som bedriver verksamhet från förskola till F6, ligger i Älmhults kommun i Småland. Totalt finns cirka 90 barn inom verksamheten i Virestad samt ett 50-tal barn i Bråthult. Antalet medarbetare uppgår till cirka 35 med heltidstjänster och ytterligare ett 15-tal personer med deltidsanställningar.

Läs mer om Sveriges skolpionjärer här.

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få