Varför startar man en friskola? Möt några av Sveriges skolpionjärer

Friskolornas riksförbund inleder nu kampanjen Möt Sveriges skolpionjärer. Vad är det som driver dessa svenska skolpionjärer? Hur ser de på framtiden? Under de kommande 18 veckorna kommer vi att presentera en skolpionjär varje fredag, med början 21 augusti. 18 personer från olika delar av vårt land berättar om sin friskoleresa och varför de valt att ta steget att starta en friskola. Bland de som intervjuats finns några som valt att expandera, men de flesta är lokala skolhuvudmän.

-För 30 år sedan var det mycket svårt för en lärare, rektor eller annan person att starta en egen skola. I och med friskolereformen har många har fått möjlighet att förverkliga sin idé, att starta och driva en friskola. Ett tufft steg att ta, det krävs mycket jobb för att allt ska vara på plats säger Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund.

Idag finns det 2188 skolhuvudmän som driver verksamhet i AB-form i Sverige. De flesta, 95 procent, har bara en eller två skolor. Det är sällan som det talas om dem i debatten.

-I den stundtals väldigt hätska friskoledebatt som varit under de senaste 5-10 åren framställs skolentreprenörer ofta i en mycket negativ dager säger Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund. De får sällan komma till tals på ett positivt sätt. Vi vill ändra på det, i intervjuerna berättar de om hur de ser på framtiden.

Många friskolehuvudmän är föredömen när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet. Friskolornas medarbetare är också, i högre utsträckning än medarbetare i kommunala skolor, nöjda med sin arbetssituation.

-Varje vecka publiceras en ny intervju i sociala medier och på vår hemsida. Vi börjar i Småland så håll utkik, avslutar Ulla Hamilton

Fakta:
​Drygt 15 procent av landets barn och ungdomar går i fristående grundskolor, 20 procent i fristående förskolor och drygt 28 procent går i fristående gymnasieskolor.