Twitterreaktionen visar varför många avstår från detta forum

Jag dristade mig att återge vad några personer som jobbar i skolan skriver på twitter under eget namn och det får man uppenbarligen inte göra enligt vissa. Att citera vad de skriver är framställs som personpåhopp. När jag skriver ”Självfallet ska var och en få framföra sin åsikt men det som förbluffar är HUR de gör det. Nivån är ofta låg och syftar bara till att misstänkliggöra.” så skriver Aftonbladets ledarsida ”Det är därför inte konstigt att r riksförbund har bestämt sig för att tysta de röster som lägger liv och fritid på att pedagogiskt förklara hur verkligheten ser ut.” och fortsätter ”Men Friskolornas riksförbund tycker nog inte att dessa rektorer heller vet vad de talar om. Bäst att de bara tyst fortsätter att jobba på sina skolor där resurserna krymper för varje år som går, där varje lärare hela tiden tvingas springa snabbare och där eleverna med störst behov först hamnar i kläm.” Som sagt jag skrev ”Självfallet ska var och en få framföra sin åsikt men det som förbluffar är HUR de gör det. Nivån är ofta låg och syftar bara till att misstänkliggöra.”

Andra kommentarer som jag fått på twitter menar att jag ”ifrågasätter lärares rätt till yttrandefrihet och kritik mot marknadsstyrning”, att jag gör ett ” principiellt angrepp på skolanställdas yttrandefrihet”, jag ” misstänkliggör dem i sin yrkesutövning” och ”Nu vill vi att facket ställer sig bakom vår rätt att uttrycka oss i politiska som pedagogiska debatter i offentligheten.”

Man skulle kunna tro att de som skriver på twitter räknar med att dels bli motsagda och dels citerade. Men det är uppenbart inte tillåtet om man företräder friskolor. Då blir man anklagad för att hota yttrandefriheten och ”uthängd” av Aftonbladets ledarsida. Jag har inga problem med att ta det, men det är ju en strålande illustration av debattnivån och en förklaring till varför allt fler säger att det inte går att vara på twitter. Det går inte att föra en normal debatt där. Och när någon som jag lyfter upp det som skrivs där blir det storm. Samtidigt är det helt tyst om att forskare som samverkar med friskolor misstänkliggörs som köpta. Man tar sig för pannan!

 

 

Författare

Prenumerera på bloggen