02 juli 2020

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är intressant att följa vissa personer på twitter och hur de uttrycker sig. Marcus Larsson, lärare och initiativtagare till Tankesmedjan Balans, ägnar mycket tid åt att smutskasta Internationella Engelska Skolan på twitter. Han skriver under signaturen @skolinkvisition. Men igår fick han en ny målgrupp i och med att han hittat ett pressmeddelande från Kunskapsskolan från 24 juni 2019 där de informerad om att de inrättat ett vetenskapligt råd. Skolans mål med rådet är att ”stärka den vetenskapliga grunden i Kunskapsskolans pedagogiska utvecklingsarbete. I fördjupade samtal kommer forskning och praktik att mötas och Kunskapsskolan ska få feedback och vägledning i olika pedagogiska frågeställningar.” Ett utmärkt initiativ kan man tycka när alla understryker vikten av mer verksamhetsnära forskning på skolområdet. 

Men Marcus Larssons uppfattning är solklar. Han skriver på twitter ”Ett gäng forskare som nog inte kommer att gå i bräschen för den likvärdiga skolan.” Intressant sätt att omedelbart döma ut dessa forskare om ”köpta” av Kunskapsskolan.

Det kan vara på sin plats att påminna om att det finns många som understryker vikten av att det finns en nära koppling mellan vad som händer i klassrummet och den pedagogiska forskningen. Men om man ska tolka Marcus Larsson så ska detta inte kunna genomföras på friskolor för då blir forskarna köpta. Intressant syn. Runt om i landet pågår det forskningsprojekt inom ramen för regeringens sk ULF-avtal. Där deltar flera friskolehuvudmän med projekt tillsammans med forskare. Ska dessa projekt då dömas ut som utförda av icke oberoende forskare?

En annan person i samma nätverk – som också jobbar i skolan – är rektor Linnea Lindquist. Hon skriver att hon bara twittrar som privatperson men hon heter @rektor_linnea på twitter. Hon är rektor på Hammarkullens skola i Göteborg och igår la hon ut en mallartikel och uppmanade till att använda den. Den är full med påhopp på Internationella Engelska Skolan och påståenden om att friskolor kostar kommunen pengar. Detta skriver hon om en skolhuvudman som har avlastat ett antal kommuner investeringskostnader genom att ha startat 22 nya skolor sedan 2010. Det senaste exemplet är nyheten nyligen om att de kommer att bygga ut sin befintliga skola i Fröslunda, Eskilstuna. Utbyggnaden sker i samverkan med kommunen och i samband med att kommunen satsar på att området, som framförallt består av hyresbostäder, ska bli attraktivare och tryggare.

 

De som följer de ovan namngivna personerna på twitter kan konstatera att det finns många som jobbar i skolan som kommenterar deras inlägg på twitter. Några ifrågasätter kritiken genom att bl a efterfråga fakta. Men det som förbluffar är hur många av de som jobbar i skolan uttrycker sig, framförallt i sitt sätt att fördöma i princip allt och alla som har med friskolor att göra.

Självfallet ska var och en få framföra sin åsikt men det som förbluffar är HUR de gör det. Nivån är ofta låg och syftar bara till att misstänkliggöra. Detta är personer som jobbar i skolan och som har som en del av sin uppgift att lära eleverna vikten av att visa respekt för varandra. Värdegrundsarbetet framhålls ofta som mycket viktigt i skolans arbete. Men det verkar inte gälla på twitter. Och det som är konstigt är att dessa personer inte tycks tro att deras elever kan läsa vad de skriver på twitter.

Vem är du på twitter och vem är du i klassrummet är en mycket relevant fråga när man följer skoldebatten på twitter.

/

 

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,