Ny rapport – Klarar Sverige skolbristen?

För att friskolor ska kunna starta eller utökas krävs tillstånd från Skolinspektionen. Men hur väl stämmer Skolinspektionens tillståndsgivning med kommunernas ökade behov av skolor?

Detta diskuterades vid ett seminarium 5 mars då även en granskning av Skolinspektionens tillståndsprövningar presenterades. Robin Nilsen jur. stud. har skrivit en rapport som tydligt visar att dagens regelverk gör att det är näst intill omöjligt att planera så att en friskola finns på plats i ett nybyggt område när inflyttningen sker. Skolinspektionens bedömning av elevprognoserna baseras på dagens läge och inte på det faktum att det är ett växande bostadsområde där många potentiella elever inte ens är bosatta i dagens läge.

– Det här visar på att Skolinspektionen behöver beakta befolkningstillväxten i sina bedömningar av en ansökan. Särskilt när kommunerna säger att de vill att friskolorna ska etablera sig.

Läs hela rapporten ”Klarar Sverige skolbristen?” och hör intervjuer med representanter från Skolinspektionen och friskolor. Klarar Sverige skolbristen?

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Ylva Skoogberg, presskontakt

072-222 78 04, ylva.skoogberg@friskola.se

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.