15 oktober 2018

I statistiksammanställningen Fakta om friskolor framgår att det finns närmare 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 25 procent av totalt drygt 16 000 förskolor och skolor. De flesta aktörer i branschen är små, 9 av 10 driver bara en enhet. Mindre än 1 procent av alla aktörer driver 10 eller fler enheter.

Statistiksammanställningen Fakta om friskolor från Friskolornas riksförbund innehåller uppgifter om skolor, elever, personal, studieresultat och ekonomi.

– Friskolorna berör alla 290 kommuner idag och föräldrar tycker att det är viktigt att kunna välja. Det florerar många felaktiga uppfattningar i debatten. Genom att sammanställa uppgifter om hur det faktiskt ser ut hoppas vi bidra till en saklig debatt, ökad kunskap hos allmänhet och politiker och till att friskolorna får en korrekt behandling säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Alla 290 kommuner berörs av friskolornas existens

I Fakta om friskolor framgår att det finns närmare 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 25 procent av totalt drygt 16 000 förskolor och skolor. De flesta aktörer i branschen är små, 9 av 10 driver bara en enhet. Mindre än 1 procent av alla aktörer driver 10 eller fler enheter.

I alla 290 kommuner bor det barn som går i en fristående skola. Alla kommuner berörs alltså av friskolornas existens idag.

Det är 360 000 barn och elever som går i en fristående förskola eller skola. Det är var femte av totalt 1,9 miljoner barn och elever totalt.

Elever i fristående förskolor och skolor per skolform:

Förskola: 20 procent (ca 100 000 barn)

Grundskola: 15 procent (ca 156 000 elever)

Gymnasieskolan: 27 procent (ca 92 000 elever)

61 000 arbetar i friskolor

61 000 personer arbetar i fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 16 procent av alla förvärvsarbetande inom förskola och skola.

Rörelsemarginalen (vinsten) för företag som driver friskolor är 4 procent. Elever i fristående grundskolor får i genomsnitt 10 procent lägre skolpeng än elever i kommunala skolor.

Det här är ett axplock av innehållet i Fakta om friskolor från Friskolornas riksförbund.

Ladda ner hela Fakta om friskolor här.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och