21 juni 2018

Ena dagen vill (S) att friskolor stoppas. Nästa dag presetaras det stora behovet av skolplatser som Sverige står inför. – Det naturliga hade varit att i stället för att stoppa friskolor som är aktiebolag från att växa, bjuda in välfärdsföretagen till samtal om hur vi gemensamt löser den enorma utmaningen som välfärden står inför, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Igår meddelade civilministern och gymnasieministern att de vill ha ett stopp för friskolor som är aktiebolag, i väntan på ett nytt förslag som begränsar friskolornas rörelsemarginaler.

Men idag beskriver deras kollega, finansminister Magdalena Andersson, att det finns ett enormt behov av bland annat nya förskolor och skolor med anledning av den demografiska utvecklingen.

– Det naturliga hade varit att i stället för att stoppa friskolor som är aktiebolag från att växa, bjuda in välfärdsföretagen till samtal om hur vi gemensamt löser den enorma utmaningen som välfärden står inför. Nu läggs hela bördan för utbyggnaden inom för-, grund- och gymnasieskolan på kommunerna. Det behöver inte vara så, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

– Det är sorgligt att Socialdemokraterna blåser till konflikt på ett sätt som riskerar att påverka utvecklingen inom välfärdsområdet och att försämra tillgången till bra förskolor och skolor. Frågan är vad partikollegorna ute i kommunerna tycker om gårdagens utspel, inte minst i de 17 kommuner som har över 100 000 invånare och där 60 procent av Sveriges befolkningsökning i gruppen 0-19 år beräknas ske till 2025.

– Våra medlemmar är bereda att hjälpa till i arbetet med att utveckla välfärden, säger Ulla Hamilton.

Länkar:

Rapport: Den snabba tillväxten av unga åldersklasser och framtida behov av friskoleplatser (Pdf)

Videointervju med rapportförfattare Peter Stein

Filmat seminarium om den demografiska utvecklingen där Peter Stein och SKL presenterar prognoser

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och