När Sveriges televisions satirprogram Svenska nyheter väljer att – med hjälp av licenspengar – driva kampanj mot den i riksdagen beslutade ordningen för kösystem i friskolor visar SVT inte bara på en oförmåga att förutse konsekvenser för de drabbade friskolorna, barn och föräldrar, utan också på stor okunskap i sakfrågan. Dessutom avslöjar de sin oförmåga att värna sin egen legitimitet. Det skriver Ulla Hamilton hos Dagens Samhälle.

Poängen var från början märklig. Många friskolor är populära och har därför kö. Det är inte alltid lätt att växa med efterfrågan i en verksamhet som är tillståndsreglerad. Friskolor är avgiftsfria och har en öppen kö, ett system som enligt SVT:s produktion är orättvist. Därför utvecklar de en kampanjsida där allmänheten uppmanas att massanmäla barn till friskolor utan urskillning och med bristande information om exempelvis önskad årskurs.

Denna licensfinansierade spam-kampanj fick friskolor hantera efter påskhelgen. För vissa hundratals, för andra tusentals, köanmälningar. Sammantaget initierade SVT:s ”satir” minst 20 000 registreringar – mer eller mindre seriösa. Tilltaget har även försenat antagningsbesked för mängder av barn och föräldrar eftersom de berörda skolorna nu måste gå igenom och återkoppla om alla dessa ansökningar för att säkerställa att de är seriösa, och för att komplettera med de uppgifter som saknas. Hur många tycker att det är framgångsrik satir om det leder till flera månaders extra arbete för tredje man, i detta fall friskolor? Nu går den skattefinansierade skolpengen till att betala effekten av SVT:s satir. Public service har stimulerat oseriösa ansökningar – att barn med namn som "Hello Kitty" har registreras illustrerar detta väl.

Jag blev förbluffad och sedan uppriktigt arg när det visade sig att SVT:s representanter, efter att vi informerat om de långtgående konsekvenserna, valde att vifta bort effekterna. Istället för att diskutera den publicistiska aspekten väljer de att ta politisk ställning. ”Friskolesystemet och dess kösystem bidrar till segregation och gynnar de barn som har starkast föräldrar med högst utbildningsnivå”, är producentens motiv för spam-tilltaget. En talande kommentar utan ett uns av skämt.

Lägg därtill svepande kommentarer om ”små Lundsberg” och att SVT-kopplade konton på Twitter fortsatte att uppmana till registreringar trots att man var medveten om kampanjens effekter för friskolorna. Så övergick det som sades vara satir till att bli inlägg i debatten om friskolor där SVT:s representanter tydligt ställde sig på vänsterkanten. Det förefaller tyvärr som kunskapen om hur det ser ut inte är speciellt omfattande.

Det svenska friskolesystemet är unikt. Det kombinerar en stor variation av skolor med en avgiftsfri skola där skolpengen följer eleven, terminsavgifter är förbjudna och friskolor får inte välja elever. Det vill vi och en riksdagsmajoritet behålla. Det orättvisa enligt SVT ligger i att välutbildade föräldrar tenderar använda möjligheten att välja skola i högre grad. De missar att kommunerna har en lagstadgad skyldighet att informera om att alla kan välja skola. Dessvärre fungerar det inte överallt.

Trots detta kan vi konstatera att det aldrig varit fler barn i friskolor än nu och skillnaden i föräldrarnas utbildningsbakgrund minskar i takt med att allt fler elever går i friskolor. Skillnaden i den genomsnittliga skolenhetens värde för föräldrarnas utbildning i Skolverkets SALSA-statistik har nära halverats mellan friskolor och kommunala skolor sedan slutet av 90-talet.

Vi driver frågan om aktivt skolval. Alla, inte bara de mest välinformerade, ska göra skolval men då måste förutsättningarna för att göra seriösa och medvetna skolval förbättras.

Idag har ett fåtal kommuner infört aktivt skolval. Vi berättar mer om det på vår årsmöteskonferens den 19 april. SVT är välkomna till konferensen. Då kanske de kan bidra till att sprida information om hur man faktiskt skulle kunna gå till väga för att fler ska kunna välja skola. Förutsatt att det är något de tycker det är värt att lägga tv-licenspengar på förstås. 

Ulla Hamilton

Vd, Friskolornas riksförbund

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter