04 april 2018

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Vi är en liten fristående skola med ca 120 elever. Normalt sett får vi 1-5st ansökningar per vecka i olika åldrar. Under påskhelgen har vi fått ca 500 ansökningar på grund av SVTs formulär

Tänkte ge en liten bild av vad SvTs spam-aktivitet mot friskolorna har inneburit. Denna ”satir” har drabbat många friskolor och de tvingas lägga ner mycket tid på att hantera effekterna. Om detta är effekten av satir i SvT så har jag en bestämd uppfattning – lägg ner satirprogram som produceras av SvT. De verkar inte förstå att satir inte ska drabba andra ekonomiskt. Det är viktigt att inse hur friskole-strukturen i Sverige ser ut. Enligt Skolverkets skolenhetsregister har ca 628 friskolehuvudmän endast en skola, 68 har två friskolor, 10 har tre friskolor och 11 har fyra friskolor. Totalt blir det 838 enheter.

20 friskolehuvudmän har tillsammans 471 skolenheter. Hälften av de 20 största friskolorna ägs av privatpersoner, tre är stiftelseägda, två är personalägda, fyra är börsnoterade och en ägs av Riverside. Dessa siffror är grund- och gymnasieskolor.

Här några vittnesmål från några av våra mindre medlemmar som bedriver grundskola:

Hundratals nya i kö efter programmet meddelar en skola.

”Tack vare det här måste jag ta veckor till att gå igenom de ansökningarna som nu hamnat hos mig på detta sätt. Tack och lov vet jag att många seriösa ansökningar finns i denna pipeline också, från de som seriöst sökt vår skola. De går tyvärr inte att urskilja från de ansökningarna som kommit till oss via länken från Skolko vilket gör att varje mail, ansökan, måste hanteras manuellt.”

En montessoriskola: Vi fick under helgen ca 250 ansökningar p ga detta.

”Vi är en liten fristående skola med ca 120 elever. Normalt sett får vi 1-5st ansökningar per vecka i olika åldrar. Under påskhelgen har vi fått ca 500 ansökningar på grund av SVTs formulär. Flertalet är lätta att se att de är falska men de flesta har mer ”korrekta” uppgifter i ansökningarna. Jag som rektor måste nu gå igenom varje ansökan för att se vilken som kan vara äkta och aktuell för vår del, för att vår skolkö ska vara användbar. Det innebär flertalet timmar som jag istället hade kunnat lägga på annat arbete.”

”Det innebär en betydande administrativ börda för oss på skolexpeditionen vilket tex medför att familjer som väntar på besked om plats kommer att få vänta extra länge.
Det kommer också att innebära en påfrestning för skattemyndigheten eftersom vår antagning sker utifrån närhetsprincip och vi, vid varje tillfälle när vi ska ta in elever, stämmer av alla adresser med folkbokföringen.”

”Vi har fått över 300 anmälningar under påskhelg och nu behöver vi lägga flera timmar för att sortera dem. Många av anmälningar har inte ens riktig namn och heter t.ex. Hello Kitty.”

”Vi fick fram till formuläret stängdes ner runt 200 ansökningar på några dagar. Vi kommer få gå igenom alla dessa en och en, för att utröna vilka som är seriösa ansökningar och vilka som inte är det. Vår enda administratör har inte tid att lägga undan annat arbete för att göra detta på en gång, utan vi får beta av dem de närmaste månaderna. Det största problemet är ju förutom tidsaspekten/arbetsåtgången, även att eventuella seriösa ansökningar riskerar att ”drunkna” i de oseriösa. Vilket drabbar både de eleverna som kanske inte får den plats i kön de skall ha, men även oss.”

Till dessa kan läggas minst 17.000 ytterligare, av oss kända registreringar. Endast dessa motsvarar ca 3 månaders extra arbete. Detta onödiga arbete som SvTs sk satir medfört för mängder av friskolor viftar SvTs producent bort med orden ”lite mera administration i några dagar det må vara hänt”.  Jag saknar ord för detta agerande från public service sida. Som tur är är spam-möjligheten nu stoppad. Det borde SvT ha gjort tisdag förmiddag när de fick information om effekterna av deras ” satir”.

Vad är oredligt förfarande undrar du? Läs Brottsbalken 9 kap 8§. Jag tycker det påminner mycket om SvTs agerande. Vad tycker du?

/

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan