SvT och verklighetsbilden

06 april 2018

Friskolornas riksförbund driver sedan flera år frågan om aktivt skolval - alla ska välja skola. Det finns idag i ett

SvTs agerande är inte satir – snarare oredligt förfarande

04 april 2018

Vi är en liten fristående skola med ca 120 elever. Normalt sett får vi 1-5st ansökningar per vecka i olika

Varför uppmuntrar SvT allmänheten till att spamma friskolor?

03 april 2018

Hur SvT över huvudtaget kan tveka om att ta bort detta när det står klar vilka effekter som denna "satir"