03 november 2017

Bland de grundskolor som presterar allra bäst är 33 friskolor och 19 kommunala. Det visar Skolverkets uppgifter om skolors viktade meritvärde (SALSA) som Friskolornas riksförbund sammanställt i en ny rapport.

Bland de grundskolor som presterar allra bäst är 33 friskolor och 19 kommunala. Det visar Skolverkets uppgifter om skolors viktade meritvärde (SALSA) som Friskolornas riksförbund sammanställt i en ny rapport.

Friskolor dominerar i toppen alla de sex senaste läsåren som analyserats.

– Det är ingen slump att de bästa skolorna ofta är friskolor. Friskolor kännetecknas oftare än kommunala skolor av långsiktigt ledarskap med en tydlig idé, en platt organisation, ett systematiskt kvalitetsarbete och direkta beslutsvägar. Och till skillnad från kommunala skolor så måste friskolor förtjäna sina elever och väljas av föräldrarna. Då måste de vara bra, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

I rapporten finns också de mest underpresterande skolorna. Det är 13 friskolor i botten och 40 kommunala. Få skolor ligger kvar i botten flera år i rad.

Rättvisa skoljämförelser

Med SALSA räknas ett förväntat resultat fram med hänsyn tagen till föräldrarnas utbildning, könsfördelningen och andel nyinvandrade elever på skolan. Genom en jämförelse av det förväntade och det faktiska meritvärdet framträder en bild av skolans prestation.

Det är ingen exakt vetenskap, men en möjlighet till mer rättvisa skoljämförelser, något Friskolornas riksförbund länge efterlyst.

– Vi hade gärna sett att jämförelsen utvecklades. Helst mot så kallad progressionsmätning som visar vilka framsteg eleven har gjort tack vare skolan, till skillnad från dagens betyg som visar vad eleven kan vid ett specifikt tillfälle, säger Ulla Hamilton.

Resultaten i korthet

Skolor i topp läsåret 2015/16 (året innan i parentes)

Friskolor: 33 (36)

Kommunala: 19 (15)

Skolor i botten läsåret 2015/16 (året innan i parentes)

Friskolor: 13 (18)

Kommunala: 40 (36)

De mest överpresterande skolorna

Futuraskolan i Stockholm (fristående)

International Academy Hägersten i Stockholm (fristående)

Vittra Frösunda i Solna (fristående)

Malmö International School i Malmö (kommunal)

Länkar:

Ladda ner rapporten här

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och