Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Idag är det 34 år sedan Stockholms gator fylldes av demonstrerande företagare. De, liksom jag,  protesterade mot löntagarfonderna – hotet mot den fria företagandet i Sverige. Löntagarfonderna infördes faktiskt men avskaffades av regeringen Bildt. Få trodde väl att näringslivet åter skulle hotas men nu är vi där igen – men denna gång heter hotet Reepalu och s, v och mp har för avsikt att gå vidare med det förslag som är totalt sågat av mängder av remissinstanser, varav många mycket tunga myndigheter.

Under hösten har förbundet medlemsmöten i regioner runt om i landet. Det är alltid lika inspirerande att träffa medlemmar och höra om deras vardag. I går var jag i Norrköping. Vi hade medlemsmötet på Erlaskolan söder, där ca 55 procent av eleverna har utländsk bakgrund. Erlaskolan ingår i Lärande i Sverige och jag passade på att ta ett möte med Jan Vikström, grundare och ägare av verksamheten. Jan har också suttit i vår styrelse. Han är ett utmärkt exempel på de personer som brinner för att utveckla den svenska skolan och som också gör det på ett utmärkt sätt.

I Lärande i Sverige ingår Realgymnasierna. Det är 14 skolor på olika håll i landet. De erbjuder framförallt yrkesprogram och till skillnad från många andra skolor med den inriktningen så har de ett gott utfall. Elever på Realgymnasiet tar i större utsträckning än andra gymnasiala yrkesprogram i landet examen. 88 procent av Realgymnasiets elever når en yrkesexamen, att jämföra med 70 procent för rikssnittet. Det är också så att 88 procent av Realgymnasiets elever arbetar eller studerar sex månader efter examen.

En viktig förklaring till detta goda utfall tror jag är att de har ett nära samarbete med näringslivet, i utbildningen. Det senaste exemplet på hur de jobbar kom i ett pressmeddelande förra veckan. Lärande i Sverige via Realgymnasiet inleder ett samarbetet med Nordic Choice Hotels. De startar hösten 2018 en ny hotellutbildning i samverkan med Nordic Choice Hotels, i Stockholm. Det är en lärlingsutbildning som även ger högskolebehörighet och där de elever som går klart utbildningen har en garanterad anställning på minst sex månader. Bristen på medarbetare är stor inom besöksnäringen. Detta är ett utmärkt exempel på hur en friskolehuvudman kan hitta en snabb lösning genom ett samarbete med näringslivet. Nordic Choice Hotels planerar att rekrytera 20 000 nya medarbetare under de närmsta fem åren. Jag är övertygad om att Realgymnasiets utbildning kommer att bli ett attraktivt alternativ för många.

De skolor som har djurvårdsutbildningen som en del i Naturbruksprogrammet har tex samarbete med aktörer som Evidensia djursjukvård, Arken zoo, Svenska kennelklubben, Kolmårdens djurpark, Borås djurpark, Furuviks djurpark, Skansen, Slottsskogens djurpark, Skånes djurpark och Havets hus. Det säger sig självt att det blir en betydligt mer konkret utbildning med dessa möjligheter med kontakt med vardagslivet inom dessa yrken. Här finns mer exempel på nära samarbete med branschföreträdare.

Gymnasieminister Anna Ekström har ofta uttalat sin oro för att intresset för att läsa på yrkesprogrammen har minskat. Och hon har fog för sin oro, för det är många kommunala gymnasier som har få sökande och dålig genomströmning. Hon borde besöka Lärande i Sverige och få en bild av hur de jobbar. Då kanske hon också inser vilket hot mot verksamheten som det förslag som Ilmar Reepalus har presenterat utgör. För om det blir verklighet så kommer dessa framgångsrika skolor inte att kunna vara kvar. Det framgår tydligt av deras remissvar på Reepalus förslag. De skriver

”Om förslaget går igenom kommer det innebära att det räcker med att vi får en nedgång antalet elever med 0,8 procent för att vi då i stället har en situation där företaget kommer att gå med förlust.” ”Det går helt enkelt inte att driva en långsiktigt hållbar verksamhet, en högkvalitativ utbildning, med en så lite rörelsemarginal.”

Detta som en kommentar till att Reepalus förslag innebär att Lärande i Sverige måste minska sin rörelsemarginal med 91 procent, till ca 3,4 miljoner kronor. Det motsvarar en rörelsemarginal om 0,74 procent, eller 472 kronor/medarbetare och månad. Detta för en verksamhet som under det senaste räkenskapsåret omsatte ca 466 Mkr. Detta enkla exempel visar hur otroligt orimligt Reepalus förslag är. Och det är det som nu regeringen och v baserar sitt förslag på. Det visar också att om friskolorna skulle försvinna så drabbar det också kompetensförsörjningen för näringslivet i stort. Man tar sig för pannan.

 

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var