Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Idag är det 34 år sedan Stockholms gator fylldes av demonstrerande företagare. De, liksom jag,  protesterade mot löntagarfonderna – hotet mot den fria företagandet i Sverige. Löntagarfonderna infördes faktiskt men avskaffades av regeringen Bildt. Få trodde väl att näringslivet åter skulle hotas men nu är vi där igen – men denna gång heter hotet Reepalu och s, v och mp har för avsikt att gå vidare med det förslag som är totalt sågat av mängder av remissinstanser, varav många mycket tunga myndigheter.

Under hösten har förbundet medlemsmöten i regioner runt om i landet. Det är alltid lika inspirerande att träffa medlemmar och höra om deras vardag. I går var jag i Norrköping. Vi hade medlemsmötet på Erlaskolan söder, där ca 55 procent av eleverna har utländsk bakgrund. Erlaskolan ingår i Lärande i Sverige och jag passade på att ta ett möte med Jan Vikström, grundare och ägare av verksamheten. Jan har också suttit i vår styrelse. Han är ett utmärkt exempel på de personer som brinner för att utveckla den svenska skolan och som också gör det på ett utmärkt sätt.

I Lärande i Sverige ingår Realgymnasierna. Det är 14 skolor på olika håll i landet. De erbjuder framförallt yrkesprogram och till skillnad från många andra skolor med den inriktningen så har de ett gott utfall. Elever på Realgymnasiet tar i större utsträckning än andra gymnasiala yrkesprogram i landet examen. 88 procent av Realgymnasiets elever når en yrkesexamen, att jämföra med 70 procent för rikssnittet. Det är också så att 88 procent av Realgymnasiets elever arbetar eller studerar sex månader efter examen.

En viktig förklaring till detta goda utfall tror jag är att de har ett nära samarbete med näringslivet, i utbildningen. Det senaste exemplet på hur de jobbar kom i ett pressmeddelande förra veckan. Lärande i Sverige via Realgymnasiet inleder ett samarbetet med Nordic Choice Hotels. De startar hösten 2018 en ny hotellutbildning i samverkan med Nordic Choice Hotels, i Stockholm. Det är en lärlingsutbildning som även ger högskolebehörighet och där de elever som går klart utbildningen har en garanterad anställning på minst sex månader. Bristen på medarbetare är stor inom besöksnäringen. Detta är ett utmärkt exempel på hur en friskolehuvudman kan hitta en snabb lösning genom ett samarbete med näringslivet. Nordic Choice Hotels planerar att rekrytera 20 000 nya medarbetare under de närmsta fem åren. Jag är övertygad om att Realgymnasiets utbildning kommer att bli ett attraktivt alternativ för många.

De skolor som har djurvårdsutbildningen som en del i Naturbruksprogrammet har tex samarbete med aktörer som Evidensia djursjukvård, Arken zoo, Svenska kennelklubben, Kolmårdens djurpark, Borås djurpark, Furuviks djurpark, Skansen, Slottsskogens djurpark, Skånes djurpark och Havets hus. Det säger sig självt att det blir en betydligt mer konkret utbildning med dessa möjligheter med kontakt med vardagslivet inom dessa yrken. Här finns mer exempel på nära samarbete med branschföreträdare.

Gymnasieminister Anna Ekström har ofta uttalat sin oro för att intresset för att läsa på yrkesprogrammen har minskat. Och hon har fog för sin oro, för det är många kommunala gymnasier som har få sökande och dålig genomströmning. Hon borde besöka Lärande i Sverige och få en bild av hur de jobbar. Då kanske hon också inser vilket hot mot verksamheten som det förslag som Ilmar Reepalus har presenterat utgör. För om det blir verklighet så kommer dessa framgångsrika skolor inte att kunna vara kvar. Det framgår tydligt av deras remissvar på Reepalus förslag. De skriver

”Om förslaget går igenom kommer det innebära att det räcker med att vi får en nedgång antalet elever med 0,8 procent för att vi då i stället har en situation där företaget kommer att gå med förlust.” ”Det går helt enkelt inte att driva en långsiktigt hållbar verksamhet, en högkvalitativ utbildning, med en så lite rörelsemarginal.”

Detta som en kommentar till att Reepalus förslag innebär att Lärande i Sverige måste minska sin rörelsemarginal med 91 procent, till ca 3,4 miljoner kronor. Det motsvarar en rörelsemarginal om 0,74 procent, eller 472 kronor/medarbetare och månad. Detta för en verksamhet som under det senaste räkenskapsåret omsatte ca 466 Mkr. Detta enkla exempel visar hur otroligt orimligt Reepalus förslag är. Och det är det som nu regeringen och v baserar sitt förslag på. Det visar också att om friskolorna skulle försvinna så drabbar det också kompetensförsörjningen för näringslivet i stort. Man tar sig för pannan.

 

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,