Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Företrädare för miljöpartiet har länge talat om vikten av mångfald och valfrihet. Nu är de med och tar död på en hel bransch och bidrar till att avskaffa skolvalet.

Frågan är om något utredningsförslag har blivit så totalsågat av remissinstanser, tunga myndigheter såväl som företag, organisationer som kommuner, som Reepalus förslag om vinsttak. Trots detta går regeringen nu vidare med förslaget för skola och omsorg. Det är helt orimligt. PwC har konstaterat att det inte går att bedriva verksamhet utifrån dessa förutsättningar. Det innebär att ca 61.000 medarbetare i friskolor och över 340.000 barn och ungdomars skolplatser riskerar att försvinna. Hur många kommuner har beredskap för att ta hand om dessa barn och ungdomar?

  • Det är sorgligt att ideologin går före allt annat. Väl medvetna om konsekvenserna läggs nu förslag som innebär att några av landets mest framgångsrika skolor tvingas stänga. Sällan har vi sett prov på en så cynisk politik.

Företrädare för miljöpartiet har länge talat om vikten av mångfald och valfrihet. Nu är de med och tar död på en hel bransch och bidrar till att avskaffa skolvalet.

Socialdemokraterna säger sig värna om företagens villkor. Nu slår de in på en väg som innebär att politiken ska bestämma avkastningen i företag. Det är ett helt unikt ingrepp i företagens villkor och strider med all sannolikhet mot äganderättsskyddet. Professor Lars Henriksson har analyserat detta i sin rapport. Vilken bransch kommer härnäst? En näringsminister som stödjer ett förslag som detta kan ingen näringslivsföreträdare lita på.

9 av 10 småbarnsföräldrar anser att det är viktigt att kunna välja skola och förskola. Om detta förslag blir verklighet så kan de glömma möjligheten att välja ett privat alternativ. Förslaget drabbar nämligen alla friskolor oavsett driftsform.

Riksrevisionen, Konkurrensverket, Sveriges Advokatsamfund är bara några exempel på tunga remissinstanser som avfärdat förslaget för att det är orealistiskt, har bristande konsekvensanalys mm

Riksrevisionen sammantagna bedömning blir att utredningen inte utgör ett fullgott beslutsunderlag för att införa en vinstbegränsning för företag som bedriver välfärdsverksamhet.

Inledningsvis vill Advokatsamfundet särskilt betona att det finns en uppenbar risk att förslaget strider mot:
* Regeringsformen (näringsfriheten),
* Europakonventionen (äganderätts- och egendomsskyddet), och
* de fria rörligheterna i EU-rätten

 

Internationella Engelska skolans vd: Välkommen att besöka våra skolor!

03 oktober 2023

DN har av någon anledning skrivit ett flertal ledare där de valt att kritisera Internationella Engelska Skolan. Med anledning av

Ingrip i tid mot dåliga skolor

02 oktober 2023

Återigen uppmärksammas Thorenkoncernen i Dagens Nyheter: ”Skolkoncern slipper miljonbelopp i vite – trots upprepade brister”. DN har gått igenom Skolinspektionens

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium