03 september 2017

– Frågan är om något utredningsförslag har blivit så totalsågat av remissinstanser, tunga myndigheter såväl som företag, organisationer som kommuner, som Reepalus förslag om vinsttak. Trots detta går regeringen nu vidare med förslaget för skola och omsorg. Det är helt orimligt, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

– Frågan är om något utredningsförslag har blivit så totalsågat av remissinstanser, tunga myndigheter såväl som företag, organisationer som kommuner, som Reepalus förslag om vinsttak. Trots detta går regeringen nu vidare med förslaget för skola och omsorg. Det är helt orimligt, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund i en kommentar till beskedet.

PwC har konstaterat att det inte går att bedriva verksamhet utifrån förutsättningar som regeringen vill ha. Det innebär att ca 61.000 medarbetare i friskolor och över 340.000 barn och ungdomars skolplatser riskerar att försvinna.

– Frågan är hur många kommuner som har beredskap att ta hand om dessa barn och ungdomar? Det är sorgligt att ideologin går före allt annat. Väl medvetna om konsekvenserna läggs nu förslag som innebär att några av landets mest framgångsrika skolor tvingas stänga. Sällan har vi sett prov på en så cynisk politik, säger Ulla Hamilton.

– Företrädare för miljöpartiet har länge talat om vikten av mångfald och valfrihet. Nu är de med och tar död på en hel bransch och bidrar till att avskaffa skolvalet. Socialdemokraterna säger sig värna om företagens villkor. Nu slår de in på en väg som innebär att politiken ska bestämma avkastningen i företag. Det är ett helt unikt ingrepp i företagens villkor och strider med all sannolikhet mot äganderättsskyddet. Professor Lars Henriksson har analyserat det i sin rapport. Vilken bransch kommer härnäst? En näringsminister som stödjer ett förslag som detta kan ingen näringslivsföreträdare lita på, säger Ulla Hamilton.

Förslaget drabbar alla friskolor, oavsett bolagsform

9 av 10 småbarnsföräldrar anser att det är viktigt att kunna välja skola och förskola. Och förslaget som ligger drabbar alla friskolor oavsett driftsform.

– Om det här förslaget blir verklighet så kan föräldrarna glömma möjligheten att välja ett privat alternativ, säger Ulla Hamilton.

Förslaget avfärdas av tunga instanser

Riksrevisionen, Konkurrensverket, Sveriges Advokatsamfund är bara några exempel på tunga remissinstanser som avfärdat förslaget, bland annat för att det är orealistiskt och har bristande konsekvensanalys.

Riksrevisionen: Riksrevisionen sammantagna bedömning blir att utredningen inte utgör ett fullgott beslutsunderlag för att införa en vinstbegränsning för företag som bedriver välfärdsverksamhet.

Advokatsamfundet: ”Inledningsvis vill Advokatsamfundet särskilt betona att det finns en uppenbar risk att förslaget strider mot:

  • Regeringsformen (näringsfriheten),
  • Europakonventionen (äganderätts- och egendomsskyddet), och
  • de fria rörligheterna i EU-rätten

Fakta

  • Över 340.000 barn och elever går i fristående förskolor och skolor
  • Över 61.000 personer arbetar i fristående förskolor och skolor

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och