12 juli 2017

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det intressanta är att lärarfacket inte alls talar om lärarnas ansvar för utslagningen av eleverna.

I Almedalen deltog jag på ett seminarium som Lärarnas riksförbund arrangerade. De presenterade en intressant – och skrämmande – undersökning av vad som har hänt med de elever som började skolan 2004. Deras slutsats var att var tredje elev slås ut i svensk skola. En förfärlig siffra. Det intressanta är att lärarfacket inte alls talar om lärarnas ansvar för utslagningen av eleverna. I stället så handlar deras argumentation om resurser i form av pengar och ett likvärdighetens i skolan måste förbättras. De tar skolans misslyckande, som ofta handlar om det kompensatoriska uppdraget och därmed ett misslyckande när det gäller likvärdigheten – dvs att undervisningen ska utgå ifrån individens behov – som intäkt för statligt ansvarstagande för skolan.

I stället för att ägna mig åt huruvida skolan ska förstatligas eller ej så valde jag att lyfta fram att det finns forskning som visar att framgångsfaktorer handlar om ett gott ledarskap i skolan, om hur resurserna används och att Skolinspektionen konstaterat att där det finns ett systematiskt kvalitetsarbete så har skolan också koll på elevernas kunskapsnivå. Det har funnits ett krav på att skolorna ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete sedan 1980-talet, dvs från den tiden som skolan var statlig. Trots detta så är det många, många skolor som saknar systematiskt kvalitetsarbete, vilket gör att de också saknar koll på hur eleverna ligger till kunskapsmässigt. Det är helt obegripligt hur det kan få fortgå.

Vikten av ett systematiskt kvalitetsarbete kan inte nog understrykas, det är självklart en viktig faktor för att förhindra elevers utslagning från skolan. Här har lärarna och skolledningen en gemensam viktig uppgift. Man kan tycka att lärarfacken skulle driva dessa frågor snarare än att tala om att de vill bli förstatligade. Bristerna i svensk skola är tydliga. Framgångsfaktorerna är också väl kända, det framgår av såväl nationell som internationell forskning. Hur kommer det sig att Lärarnas riksförbund inte alls reflekterar över lärarnas roll och ansvar i detta sammanhang? I stället skriver de debattartiklar, som den i Smålandsposten  och ställer huvudmännen till svars och kräver att staten ska ta över ansvaret. Forskningen understryker för övrigt att en av flera framgångsfaktorer är att det finns en kultur i skolan som innebär att det finns höga förväntningar på såväl lärare som elever.

 

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var