20 april 2017

När Skolkommissionen nu har presenterat sina förslag kan vi konstatera att de slår fast att friskolorna och skolvalet är här för att stanna. Skolkommissionen vill dessutom att alla föräldrar ska göra ett aktivt skolval. – Det är väldigt bra att förslaget om aktiva skolval för alla finns med i betänkandet, den frågan har vi drivit länge, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

När Skolkommissionen nu har presenterat sina förslag kan vi konstatera att de slår fast att friskolorna och skolvalet är här för att stanna. Skolkommissionen vill dessutom att alla föräldrar ska göra ett aktivt skolval.

– Det är väldigt bra att förslaget om aktiva skolval för alla finns med i betänkandet, den frågan har vi drivit länge. Att alla får information och sätter sig in i vilket utbud av skolor som finns är grundläggande för att elevernas förutsättningar ska bli mer likvärdiga. Alla ska veta om sin möjlighet att välja och inte ovetande få sitt barn placerat i en skola som inte fungerar, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

– Kommunerna har haft krav på sig i flera år att informera om skolutbudet i kommunen, men det har de misslyckats med. Nu borde regeringen initiera en informationskampanj om skolvalet för att alla ska veta vad det handlar om och vilka möjligheter som finns.

Skolkommissionen lämnar också förslag på hur undervisningen kan förbättras, något som välkomnas av Ulla Hamilton.

– Det är bra att det finns förslag om att stärka lärarutbildningen, att bedriva mer praktiknära forskning och ett professionsprogram för lärare. Det förbättrar förutsättningarna för elevernas lärande.

Fokus på fördelningspolitik

– Tyvärr domineras Skolkommissionens förslag annars av fördelningspolitik snarare än konkreta förslag som bottnar i vad som ger framgångsrika skolor. Skoldebatten i Sverige handlar just nu väldigt mycket om var elever kommer ifrån och inte om vart de ska. Då är risken uppenbar att förväntningarna blir lägre på vissa elever och de kommer inte att nå lika långt som andra. Skolinspektionen har också konstaterat att det i många fall handlar om bristande uppföljning av enskilda elevers kunskapsnivå i skolan. Där spelar skolledningen och ett systematiskt kvalitets- och uppföljningsarbete en otroligt viktig roll. Brister detta så misslyckas skolan med det kompensatoriska uppdraget, säger Ulla Hamilton.

– Sverige satsar mycket pengar på skolan och de pengarna behöver användas på rätt sätt. Till bra ledning och styrning i skolorna och lärare som har höga förväntningar på alla elever och som tidigt ser vilka elever som behöver det där extra stödet, säger Ulla Hamilton.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och