Var stolt över det unika svenska friskolesystemet

Det faktum att inget annat land ändrat på sina uppdelade – och ofta väldigt segregerade – skolsystem är knappast ett argument för att vi ska ändra vårt där pengen följer eleven.

Argumentationen från friskolemotståndarna är intressant. Det går ut på att ” Inget annat land har tagit efter den svenska modellen. Vi är unika” Jaha. Och sedan när är det ett argument i svensk politik att vi inte får vara unika, eller först? Det gäller uppenbarligen inte när det gäller föräldraledighet, feministiskt utrikespolitik, miljöpolitik osv. Så varför är det fel på skolområdet?

Det svenska systemet är unikt.

  •  rik som fattig kan välja skola, skolpengen följer eleven
  •  friskolor får inte ta avgifter, det är vi ensamma om i OECD ( i Danmark kostar en friskoleplats 1500-2500 kr/månad
  •  friskolor får inte välja elever utan måste ta emot en elev om skolan har plats ( i Danmark kan friskolor välja vilka elever de vill ta emot)
  •  skolpengens nivå bestäms av kommunen

Det svenska skolsystemet är enhetligt. Således tycker jag att det finns all anledning att vara stolt över vårt system. Det faktum att inget annat land ändrat på sina uppdelade – och ofta väldigt segregerade – skolsystem är knappast ett argument för att vi ska ändra vårt där pengen följer eleven.

Och uppenbarligen är det uppskattat av föräldrar och elever. För samtidigt som den politiska debatten är het så blir det bara fler och fler elever i fristående skolor. Och köerna för att få en plats består idag av flera hundratusen individer.

/

Författare

Prenumerera på bloggen