Det verkar behövas kunskapslyft om villkor för friskolor

Med ett tillåtet överskott av 7000 kr skulle det ta 1428 år att samla ihop ett överskott för en självfinansierad expansion. Det är ganska lång tid.

”Det finns idag ingen reglering av vinstintresset i företag verksamma inom välfärdssektorn, det saknas också ett tillståndsförfarande med prövning av företagen innan de ger sig in i den för samhället så viktiga offentligt finansierade välfärden” . Detta skriver socialdemokraterna i Falkenberg i sitt remissyttrande över Reepalus förslag.

Man häpnar. Företrädare för det parti som sitter i regeringen, det parti som har statsministerposten, känner inte till att det krävs tillstånd för att starta en friskola i Sverige. En tillståndsprövning som dessutom är rätt omfattande. Men de har väl lyssnat på sina ledande företrädare, som ständigt påstår att det är en fri etablering på skolområdet. Men det är inte sant!

Jag vill upplysa socialdemokraterna i Falkenberg, och många andra, om hur det fungerar genom att citera ett annat remissvar. Det kommer från Österåkers friskola AB. En friskola som har ca 250 grundskoleelever och 40 medarbetare. 

De skriver:

Det kostar ca 10 Mkr att starta en skola, räknat från ansökningsdag och de ca 18 månader som tillståndsgivandet tar fram till den dag då skolan kan öppna och få sina första intäkter. Med ett tillåtet överskott av 7000 kr skulle det ta 1428 år att samla ihop ett överskott för en självfinansierad expansion. Det är ganska lång tid.

De har en omsättning på ca 25 Mkr per år och deras rörelsemarginal (som man normalt räknar den) skulle uppgå till 0,03 procent om Reepalus förslag blir verklighet.

Om företaget tappar 1 elev eller om 1 sjukskriven personal skulle behöva ersättas med extern vikarie under 1 vecka skulle, med denna bisarra marginal, Österåkers Friskola AB direkt komma i en förlustsituation.

De som påstår att det är fri etablering av friskolor i Sverige har således fel.

De som påstår att det saknas reglering av den svenska friskolan har också fel, det finns mängder med regler. Friskolor omfattas av i princip samma regelverk som den kommunala skolan.

De som påstår att det inte finns något vinsttak har inte satt sig in i hur systemet fungerar. Friskolesystemet innebär nämligen att det inte är tillåtet att ta avgift, det är kommunen som bestämmer skolpengens nivå och Skolinspektionen utövar tillsyn. Därmed så finns det ett ramverk även på detta område.

/

 

Författare

Prenumerera på bloggen