29 november 2016

Svenska elever blir bättre i matematik och naturvetenskap enligt TIMSS 2015. – Vi ska så klart inte vara nöjda med det här, men det är väldigt glädjande att vi ser en positiv utveckling. Både skolor och elever som gjort den här uppryckningen förtjänar ett erkännande för ett väl utfört arbete, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Resultaten från kunskapsmätningen TIMSS 2015 visar att svenska elever står för ett trendbrott, nu förbättras de flesta resultaten. Eleverna i årskurs åtta blir bättre i både matematik och naturvetenskap jämfört med 2011. Fjärdeklassarna når samma nivå i naturvetenskap som i förra undersökningen, men förbättrar sig i matematik.

– Vi ska så klart inte vara nöjda med det här, men det är väldigt glädjande att vi ser en positiv utveckling. Både skolor och elever som gjort den här uppryckningen förtjänar ett erkännande för ett väl utfört arbete, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Det är både hög- och lågpresterande elever som förbättrar sig. Men fortfarande är det många som presterar under medelgod nivå. I matematik är det 25 procent av eleverna i årskurs fyra som inte når medelgod nivå och i årskurs åtta 35 procent. I naturvetenskap är motsvarande siffror 18 procent för årskurs fyra och 27 procent för årskurs åtta.

– Bakom det glädjande genomsnittliga resultatet finns förstås de skolor som inte har samma positiva utveckling och de får vi inte glömma bort, de måste fortsätta söka vägar till förbättring. Vi måste ha höga förväntningar på alla elever, det handlar väldigt mycket om det, säger Ulla Hamilton.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och