​TIMSS 2015 – Positivt trendbrott för resultaten i svenska skolan

Svenska elever blir bättre i matematik och naturvetenskap enligt TIMSS 2015. – Vi ska så klart inte vara nöjda med det här, men det är väldigt glädjande att vi ser en positiv utveckling. Både skolor och elever som gjort den här uppryckningen förtjänar ett erkännande för ett väl utfört arbete, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Resultaten från kunskapsmätningen TIMSS 2015 visar att svenska elever står för ett trendbrott, nu förbättras de flesta resultaten. Eleverna i årskurs åtta blir bättre i både matematik och naturvetenskap jämfört med 2011. Fjärdeklassarna når samma nivå i naturvetenskap som i förra undersökningen, men förbättrar sig i matematik.

– Vi ska så klart inte vara nöjda med det här, men det är väldigt glädjande att vi ser en positiv utveckling. Både skolor och elever som gjort den här uppryckningen förtjänar ett erkännande för ett väl utfört arbete, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Det är både hög- och lågpresterande elever som förbättrar sig. Men fortfarande är det många som presterar under medelgod nivå. I matematik är det 25 procent av eleverna i årskurs fyra som inte når medelgod nivå och i årskurs åtta 35 procent. I naturvetenskap är motsvarande siffror 18 procent för årskurs fyra och 27 procent för årskurs åtta.

– Bakom det glädjande genomsnittliga resultatet finns förstås de skolor som inte har samma positiva utveckling och de får vi inte glömma bort, de måste fortsätta söka vägar till förbättring. Vi måste ha höga förväntningar på alla elever, det handlar väldigt mycket om det, säger Ulla Hamilton.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04