Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Vilken himla bra timing att lägga förslag som innebär att de som visar på hur man kan bedriva verksamheten effektivare ska stoppas.

SNS arrangerade idag ett intressant seminarium där Ilmar Reepalu presenterade sitt förslag om vinsttak för välfärdsföretag. Samma dag hade ett antal företrädare för näringslivet en debattartikel i Dagens Industri där de konstaterade att utformningen av förslaget snarare är ett vinststopp än ett vinsttak.

SNS hade bjudit in tre personer för att komhttp://www.dn.se/debatt/regeringen-underskattar-de-offentliga-utgifterna/mentera Reepalus förslag. Deras besked var tydligt; var och en utifrån sina utgångspunkter.

  1. Advokat Eva-Maj Mühlenbock Lindahls konstaterade att vinsttaket och de regleringar som förslås i anslutning till detta strider mot svensk lag.
  2. Docent Karin Edmark SOF Stockholms universitet konstaterade att det inte finns forskningsbelägg för att vinstdrivande friskolor har sämre kvalitet eller ökar segregationen. Hon menar att förslaget andas en väldigt statisk syn på företag.
  3. Professor Per Strömberg, Handelshögskolan Stockholm konstaterade att det mått som Reepalu använt för att beräkna vinst inte utformat för att användas för en entreprenör som tex ska starta en skola. Måttet är väldigt svårdefinierat och slår väldigt fel i denna typ av företag. Ett vinsttak tar bort de incitament som konkurrensen innebär utan att höja kvaliteten. Så som modellen är utformad så blir det avkastning om jag köper en byggnad men inte om jag utbildar min personal. Kort sagt – modellen är orealistisk.

Således kan man konstatera att ytterligare tre experter sällar sig till de tre tidigare som har avfärdat Reepalus förslag som orealistiskt. Till detta kan läggas också Karin Edmarks och Eva-Maj Mühlenbocks konstaterande att det saknas forskningsbelägg för påståenden i utredningen om välfärdsföretagens effekter och att välfärdsföretagen de facto effektiviserat välfärdssektorn..

Den bästa frågan från publiken var – På vilket sätt kommer detta förslag att förbättra kvaliteten i den offentliga verksamheten?

En lustig tillfällighet att detta också ägde rum samma dag som Riksrevisionen konstaterade att regeringen har underskattat det offentliga utgifterna i sin budget. Kostnaderna för välfärdsområdena kommer att vara ca 50 miljarder högre 2020. Vilken himla bra timing att lägga förslag som innebär att de som visar på hur man kan bedriva verksamheten effektivare ska stoppas.

/

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan