Viktigt skilja mellan tyckande och fakta

För ett resultat som visar att elever i friskolor ligger cirka två månader före i matematik, tre månader före i naturvetenskap och fyra månader före i läsförståelse kan inte bara viftas bort som Suhonen mfl gör.

Den intressanta debattartikel som Gabriel Sahlgren och Nima Sanandaji hade nyligen i GP, där de visade att friskolornas Pisaresultat 2012 var betydligt bättre än de kommunala skolornas, föranledde replik från Daniel Suhonen mfl. Det är intressant att repliken på en artikel som baseras på en vetenskaplig analys av Pisa-resultatet inte innehåller några faktabaserade invändningar utan bara tyckande. Suhonen skriver bland annat ”Man ska vara mycket medveten om att Heller Sahlgrens och Sanandajis beräkningar vilar på en mycket osäker grund med risk för stora felkällor. Det är ingen tillfällighet att de ansvariga bakom Pisa inte drar dessa slutsatser. Men med det sagt vore det inte förvånande om det är skillnader.” utan att belägga detta påstående på något sätt i sin replik. Ett intressant debattknep som måhända lurar en del.

Sahlgren och Sanandaji framhåller också i sin slutreplik att deras analys är mer omfattande än den som OECD genomfört av svenska skolans Pisaresultat. ” Vi har utgått från de data som OECD har samlat in. Därför är beräkningarna i vår rapport också lika de som OECD:s experter har genomfört. Skillnaden är att de internationella experterna har gjort en något enklare jämförelse. De har inte inkluderat faktorer som kön, utländsk bakgrund, ålder och årskurs. De har dessutom bara analyserat skillnader mellan fristående och kommunala skolor i ett av de tre ämnen som Pisa undersöker, nämligen matematik. I vår studie inkluderar vi fler bakgrundsvariabler och analyserar samtliga tre ämnen.” 

Denna debattrunda är intressant eftersom den så väl illustrerar att fakta inte biter på vissa. Det är oroväckande då en vändning av skolresultaten ju måste baseras på fakta och välgrundade analyser och erfarenheter. Inte på -som Sahlgren och Sanandaji konstaterar i sin replik -ideologiska ställningstaganden. Deras resultat av analysen av Pisa-resultaten är häpnadsväckande och borde leda till följdfrågan, vad kan andra lära av detta?

För ett resultat som visar att elever i friskolor ligger cirka två månader före i matematik, tre månader före i naturvetenskap och fyra månader före i läsförståelse kan inte bara viftas bort som Suhonen mfl gör.