Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Innerst inne vet de, eller i vart fall vet tjänstemännen på finansdepartementet, att Sverige behöver tillväxt bland välfärdsföretagen för att klara framtidens utmaningar inom vård, skola och omsorg. Således har man också räknat med detta i budgeten.

Läser med intresse Johan Schück i dagens DN. Han avslöjar med önskvärd tydlighet att regeringens politik inte hänger ihop när det gäller välfärdsområdet. Alla som är något så när insatta i den svenska välfärdsdebatten vet att välfärdssektorn står inför stora utmaningar pga den demografiska utvecklingen, allt fler unga och allt fler äldre, och därtill flyktingströmmarna. Flera kommuner, och även SKL, konstaterar att man inte kommer att klara av att tillgodose den ökade efterfrågan på egen hand utan det behövs bidrag från välfärdsföretagen. Det är så alltså sällsynt dålig timing att hota med försämrade villkor för företag inom välfärdssektorn. Men det verkar inte bekymra regeringen. Som Johan Schück konstaterar så för man ett resonemang i den nyligen presenterade budgeten om att begränsa vinstmöjligheterna och även utdelningarna.

Det känner vi igen. Men det som är särskilt intressant är att regeringen uppenbarligen försöker att sitta på två stolar. Innerst inne vet de, eller i vart fall vet tjänstemännen på finansdepartementet, att Sverige behöver tillväxt bland välfärdsföretagen för att klara framtidens utmaningar inom vård, skola och omsorg. Således har man också räknat med detta i budgeten. Jag vet inte om regeringen hoppades på att ingen skulle orka läsa budgeten och se denna motsättning. Men då har de missbedömt duktiga journalister.

Tack Johan Schück för att du uppmärksammade denna motstridighet i budgeten. Vem man ska tacka för att det finns en ärlig framtidsbild i regeringens budget är mer oklart.

 

Foto:

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,