08 juli 2016

Ledarskapet är för dåligt i de skolor där det behövs som mest. Det visar en ny rapport som Friskolornas riksförbund presenterar på ett seminarium i Almedalen, kl 13.30 på fredagen.

Ledarskapet är för dåligt i de skolor där det behövs som mest. Det visar en ny rapport av Friskolornas riksförbund. I gruppen ”storstadsskolor med dåliga kunskapsresultat” ger personalen ledarskapet lägst omdöme.

– I skoldebatten ursäktas svaga resultat för ofta med barnens bakgrund. Och självklart har det betydelse, men det måste inte finnas en koppling mellan barnens bakgrund och hur bra personalen upplever styrningen av skolan, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

Bäst ledarskap i friskolor

Bäst resultat får gruppen ”fristående skolor” med 8,3 poäng av 10 möjliga. Allra lägst resultat hittas på en kommunal skola med låga kunskapsresultat i Göteborg. Där har personalen gett endast 3,3 poäng till rektors förmåga att utveckla utbildningen.

– Ledarskapet är avgörande för en väl fungerande skola, men det är för dåligt på för många skolor i dag. För att ge alla elever goda förutsättningar för lärande och för att vända den negativa trenden i svensk skola måste skolutvecklingen handla mer om ledarskapet, säger Ulla Hamilton.

Rapporten presenteras i Almedalen

Rapporten presenteras på Friskolornas riksförbunds seminarium ”Är det eleverna eller ledarskapet som det är fel på i den svenska skolan?”.

Tid: Fredagen den 8 juli klockan 13.30 – 15.00

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 (Trädgården).

Länkar

Ladda ner rapporten här

Läs debattartikeln ”Ledarskapet – inte eleverna – är problemet”, av Ulla Hamilton på dagenssamhalle.se

Kontakt

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

ulla.hamilton@friskola.se

072-529 27 70

Magnus Johansson, kommunikatör

magnus.johansson@friskola.se

072-222 78 04

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och