Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Hur har det då gått för familjen, har de hittat en plats i en annan skola för sonen? Ja, det har de. Men först efter det att de flyttade själva. Och hur många kan göra det?

Läser i Sydsvenska Dagbladet om en familj som under flera års tid har försökt att hitta en annan skola till sitt barn. På grund av närhetsprincipen, och att det är långa köer till de populära friskolorna, så har familjen inte kunnat byta skola. Närhetsprincipen är det som gäller i Malmö vid skolplacering vilket gör att barn som inte bor i närheten inte släpps in i skolan. Malmö kommun är väl känt för att motarbeta friskolor (därför är det minst sagt märkligt att den som personifierar detta Ilmar Reepalu har utsetts att utreda just villkoren för friskolor). Kreativiteten är stor från kommunen när det gäller att förhindra etablering av friskolor. Närhetsprincipen innebär att boendesegregationen får fullt genomslag i skolan. Det har flera utredningar konstaterat och nu senast Skolkommissionen. Skolkommissionen menar därför att ett obligatoriskt skolval är en lösning på detta problem. Det borde Malmö kommun också inse.

Hur har det då gått för familjen, har de hittat en plats i en annan skola för sonen? Ja, det har de. Men först efter det att de flyttade själva. Och hur många kan göra det?

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var