Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Hur har det då gått för familjen, har de hittat en plats i en annan skola för sonen? Ja, det har de. Men först efter det att de flyttade själva. Och hur många kan göra det?

Läser i Sydsvenska Dagbladet om en familj som under flera års tid har försökt att hitta en annan skola till sitt barn. På grund av närhetsprincipen, och att det är långa köer till de populära friskolorna, så har familjen inte kunnat byta skola. Närhetsprincipen är det som gäller i Malmö vid skolplacering vilket gör att barn som inte bor i närheten inte släpps in i skolan. Malmö kommun är väl känt för att motarbeta friskolor (därför är det minst sagt märkligt att den som personifierar detta Ilmar Reepalu har utsetts att utreda just villkoren för friskolor). Kreativiteten är stor från kommunen när det gäller att förhindra etablering av friskolor. Närhetsprincipen innebär att boendesegregationen får fullt genomslag i skolan. Det har flera utredningar konstaterat och nu senast Skolkommissionen. Skolkommissionen menar därför att ett obligatoriskt skolval är en lösning på detta problem. Det borde Malmö kommun också inse.

Hur har det då gått för familjen, har de hittat en plats i en annan skola för sonen? Ja, det har de. Men först efter det att de flyttade själva. Och hur många kan göra det?

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de