Ett minst sagt trumpet agerande

14 februari 2017

Det är intressant hur stor energi som s-företrädare lägger på friskolor. Det senaste exemplet är (s)-kommunalrådet Schönström i Malmö, i

När närhetsprincipen råder gynnar den de som kan flytta – Malmö borde införa aktivt skolval

27 juni 2016

Hur har det då gått för familjen, har de hittat en plats i en annan skola för sonen? Ja, det