Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Friskolan, som ju bara ville få en chans att förbättra sig, fick dra det hela till domstol och nu har Kammarrätten klivit in och sagt att friskolan visst ska få ta del av ombedömningarna.

Det är tur att vi har skolor som vill utveckla skolan. Betygsinflation är ett otyg och det måste vi komma till rätta med. Det är verkligen en björntjänst att sätta ett för högt betyg på en elev. 

I den allmänna debatten hävdas det ofta att friskolor är värst på betygsinflation. Det är inte korrekt. Problemet finns oavsett om det är en kommunal eller fristående skola. Det visar Skolverkets och skolinspektionens granskningar.  För att komma till rätta med detta gör Skolinspektionen ombedömningar av elevernas nationella prov och sedan jämförs det med satta betyg.

Det blir ju ett intressant material att ta del av för de skolor som är intresserade av kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av verksamheten. Men se det är inte så lätt att få ta del av. När Skolinspektionen gjorde en av de återkommande ombedömningarna av elevernas nationella prov i årskurs 9 ville en friskola ta del av resultatet för att se på vilket sätt det gick att utveckla och förbättra bedömningsarbetet. De såg det som ett utmärkt tillfälle till kvalitetsutveckling där skolan skulle kunna utvärdera sig själv genom att jämföra de egna bedömningarna med de som externa bedömare gjort av samma elevlösningar.

Man kan tycka att det borde vara en självklarhet att de skolor som deltar i ombedömningen får ta del av de externa bedömningarna. Vem kan vilja förhindra det? Det borde få vara en självklar del i hela ombedömningsprocessen – i syfte att höja kvaliteten i den svenska skolan. Om nu de våra beslutsfattare hade tänkt på det. Men tyvärr tänks det väldigt mycket kring felsökning och mycket lite kring kvalitetsutveckling när det gäller att utforma Skolinspektionens uppdrag. 

Idag slutar Skolinspektionens ombedömning i en samling data och en högst allmänt hållen rapport. Möjligen gör någon forskare en djupdykning i materialet någon gång. Men den enskilda skolan – lärare och skolledare där som faktiskt kan göra något för att förbättra situationen – är det ingen som tänkt på. 

Men den här friskolan tänkte. De ville utveckla kvaliteten med hjälp av jämförande bedömningar på proven, men fick kalla handen av Skolinspektionen. Skolinspektionen hänvisade till bland annat sekretess och såg ingen möjlighet att lämna ut något som helst material till friskolan. Detta trots att det ju faktiskt handlade om skolans egen verksamhet.

 Men skam den som ger sig. Har man fokus på kvalitetsutveckling så vill man utnyttja alla möjligheter för att få informationen. Friskolan, som ju bara ville få en chans att förbättra sig, fick dra det hela till domstol och nu har Kammarrätten klivit in och sagt att friskolan visst ska få ta del av ombedömningarna. En viktig dom som förhoppningsvis står sig. Och därmed har denna friskola visat hur man kan använda detta material från Skolinspektionen som underlag för kvalitetsutveckling. Att ingen kommunal skola har kommit på detta……. Men nu är det förhoppningsvis fritt fram för fler att göra på detta sätt.

Så kan det gå när de högst styrande i svensk skola har fokus på något annat än kvalitetsutveckling. Det är tur att vi har skolor som driver på i förbättringsarbetet!

 

 

Nej, Magdalena Andersson, koncernerna har inte makten

19 april 2024

Det är föräldrar och elever som sitter på den. På torsdagen gjorde Magdalena Andersson (S) ett utspel där partiet krävde

Nu kommer ett förslag om Insynslag

17 april 2024

Imorgon torsdag ska enligt uppgift i media, utredaren Ulrika Geijer överlämna Slutbetänkande av Skolinformationsutredningen till skolminister Lotta Edholm. Utredningen har

Vi anmäler Göteborgs kommun till Skolinspektionen

16 april 2024

Jag har tidigare skrivit om det uppseendeväckande beslut som Grundskolenämnden i Göteborg tog i slutet av mars 2024. Ett beslut

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.