Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Vi valde att avstå mot bakgrund av att regeringen, trots att det saknas majoritet i riksdagen, låter Ilmar Reepalu fortsätta sitt arbete med syfte att begränsa friskolebranschen. Det handlar om våra medlemmars framtida utvecklingsmöjligheter.

Friskolornas riksförbund deltar i regeringens Nationell samling för läraryrket. Det är viktigt att jobba tillsammans för att komma till rätta med de utmaningar som finns på skolområdet, där lärarbristen och lärarflykten är några av de största utmaningarna. DN debatt har idag en artikel som undertecknats av flera av de som deltar i samtalen. Vi har valt att inte underteckna artikeln. Det betyder inte att vi inte står bakom arbetet med att stärka läraryrkets attraktivitet och att stärka skolledarnas position i skolan. Vi skulle gärna se att det görs mer än dessa fem punkter, vilket jag också kommenterat till Altinget idag. Men vi valde att avstå mot bakgrund av att regeringen, trots att det saknas majoritet i riksdagen, låter Ilmar Reepalu fortsätta sitt arbete med syfte att begränsa friskolebranschen. Det handlar om våra medlemmars framtida utvecklingsmöjligheter.

Att vi gjorde en korrekt bedömning visas också av det faktum att två ministrar samma dag har en debattartikel i Expressen, där de med slängiga argument, utan belägg, just understryker sina ambitioner att begränsa friskolebranschen. Den ena har dessutom undertecknat båda debattartiklarna.

IFAU har visat att  resultaten i den svenska skolan skulle vara än sämre om inte friskolorna funnits. Det borde ministrarna också känna till.  Det är sorgligt att företrädare för regeringen lägger ner så mycket kraft och skattemedel på att motarbeta friskolorna. Ideologin går uppenbarligen före resultaten i skolan. Trots allt är det 83 procent av alla elever som går i kommunala skolor.

Vi kommer att fortsätta att bidra till att vända utvecklingen i den svenska skolan, för att öka fokus på ledarskapet i skolan och för att attrahera fler för att bli lärare. Men vi kommer också att vara mycket tydliga i vårt arbete för att värna branschens möjligheter att fortsätta att utvecklas.

/

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan