06 april 2016

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Kommer den dagen någonsin att inträffa att politiker, oavsett parti, är överens om att det är viktigt att ställa krav på såväl kommunala som fristående skolhuvudmän att de uppfyller de mål som riksdagen satt upp? 83 procent av alla barn går i kommunala skolor. Av dessa kommunala skolor är det lite fler än hälften som presterar över genomsnittet i landet.

Igår hade DN en heldagskonferens med rubriken ”Vägen till världens bästa skola”. Jag var själv med på förmiddagen och har haft möjlighet att se eftermiddagen på webben (mellan jobben).

Det var en mycket intressant konferens med fokus på kvalitet och resultat och på hur vi kan vända utvecklingen med fallande resultat i den svenska skolan. Det var riktigt stimulerande och jag kände ”ÄNTLIGEN” verkar vi ha tagit ett stort steg framåt när DN arrangerar en skolkonferens som lyfter fram vilken betydelse det har att en skola har en bra arbetsstruktur, tydliga och förankrade processer och uppföljning av kvalitet och resultat. Kort sagt hur man måste jobba för att ha koll på att det blir ett bra resultat, att varje elev klarar målen.

Forskning visar att för att vända utvecklingen så gäller det att se till att rätt saker händer i klassrummet, att det finns höga förväntningar på alla elever och på alla som är verksamma i skolan. För att detta ska fungera är det oerhört viktigt att det finns en tydlig struktur i arbetet på skolan och att det finns ett ledarskap som är tydligt med målen.

I princip handlade hela dagen om hur viktigt ledarskapet i skolan är, ledarskapets ansvar för resultaten, om hur skolan kan jobba strukturerat för att ha ökat fokus på hur skolan kan lyfta varje enskild elevs resultat oavsett om det är en nyanländ elev eller elever som har gått hela sin skolgång i Sverige. Flera av talarna framhöll att det måste bli slut på att skylla ifrån sig genom att hävda att man har ”fel elever”, ”fel lärare” eller ”fel skolledning”. För visst har den svenska skolan problem när det läsåret 2014/2015 var över 14.000 elever som lämnade grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Men frågan är var lösningen på problemet ligger.

Flera talare konstaterade att en lärare kan säga redan någon månad efter det att en elev har börjat skolan om hen kommer att lyckas eller ej. Trots detta vet vi att det i väldigt många skolor inte görs tillräckligt för att dessa elever faktiskt ska lyckas. För när de kommer upp i högstadiet och får bekräftelse på att det inte har fungerat, är det ofta för sent att ändra på utvecklingen.

Det hemska är att detta har fått pågå år ut och år in. En effektiv utslagningsprocess av många unga människor. Samtidigt diskuterar riksdagspolitiker hur utvecklingen ska kunna vändas och ger en mängd olika uppdrag till Skolverket, tillsätter utredningar och försöker att gå in i detaljer kring hur lärarna ska jobba i klassrummet, hur stora klasserna ska vara mm. De går över huvudet på huvudmännen, fokuserar på hur saker ska ske och tappar fokus på måluppfyllelsen. Jag undrar om vi hade vi vetat hur den svenska skolan ligger till om vi inte hade haft internationella Pisa-undersökningar?

Sista punkten för dagen var en paneldebatt mellan den förra utbildningsministern Jan Björklund och nuvarande Gustav Fridolin. Det är den som återges i DN idag. I artikeln finns ingenting om allt det intressanta som sades under dagen och som verkligen kan bidra till att vända resultatutvecklingen i skolan. Som vanligt landade det hela i huvudmannaskapsfrågan och vinstfrågan.

Det är så trist att behöva konstatera att det ständigt är fel fokus i den svenska skoldebatten. Kommer den dagen någonsin att inträffa att politiker, oavsett parti, är överens om att det är viktigt att ställa krav på såväl kommunala som fristående skolhuvudmän att de uppfyller de mål som riksdagen satt upp? 83 procent av alla barn går i kommunala skolor. Av dessa kommunala skolor är det lite fler än hälften som presterar över genomsnittet i landet. Bland de fristående skolorna är det 91 procent. Den viktiga frågan är hur vi radikalt förbättrar dessa siffror. Det diskuterades under dagen på ett mycket intressant och givande sätt, men det fick inte Dagens Nyheters läsare ta del av idag. Förhoppningsvis kommer det även en eller flera artiklar om det riktigt intressanta som ägde rum under gårdagens seminarium.   /

 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de