06 april 2016

Valberedningen för Friskolornas riksförbund föreslår Lars Leijonborg till ny ordförande för Friskolornas riksförbund. Lars Leijonborg är bl a tidigare statsråd och chef för Utbildningsdepartementet (utbildningsminister) 2006–2007, högskole- och forskningsminister 2007-2009 och partiledare för Folkpartiet liberalerna 1997–2007.

Valberedningen för Friskolornas riksförbund föreslår Lars Leijonborg till ny ordförande för Friskolornas riksförbund.

Lars Leijonborg är bl a tidigare statsråd och chef för Utbildningsdepartementet (utbildningsminister) 2006–2007, högskole- och forskningsminister 2007-2009 och partiledare för Folkpartiet liberalerna 1997–2007.

Friskolornas riksförbunds nuvarande ordförande Mikaela Valtersson har avsagt sig uppdraget och årsmötet kommer därför att välja en ny ordförande den 14 april.

Kontakt

Magnus Johansson, presskontakt

08-762 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och