Friskolor utmärker sig i kvalitetsutmärkelsen Bättre skola

Ett tips till Ilmar Reepalu och hans utredningssekretariat är att besöka någon av dessa friskolor som fått utmärkelsen idag. Alla är ju AB…..

Idag och imorgon äger konferensen Bättre skola rum i Stockholm. Syftet är fokus på kvalitet och att sprida goda exempel. SIQ jobbar med detta bl a på uppdrag av Skolverket. Du kan följa vad som händer på Twitter via #battreskola

Jag var där idag på förmiddagen och lyssnade på dels ett intressant tal av Lena Adamson, Skolforskningsinstitutets chef och sedan var det dags för utdelning av utmärkelsen Bättre skola. Juryns ordförande Matz Nilsson gjorde sitt bästa för att höja spänningen inför kungörandet av vilka som får utmärkelsen. Som företrädare för friskolorna så blev jag inte besviken när resultatet kom. 4 av 5 utmärkelser gick till friskolor.

Det delades ut två ”Erkännanden”. Ett till Torpskolan i Lerum och ett till Ljud- & Bildskolan AB Göteborg.

När det sedan kom till Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola så fanns det hela tre skolor som fick var sin utmärkelse. Det var Framtidskompassen i Vellinge, Heldagsskolan Rullen Solna och Vittra Vallentuna. Grattis till dem! Det var intressant att höra dessa kvinnor, för det var bara kvinnor, berätta om hur de har åstadkommit de förändringar som ledde fram till utmärkelsen.

Lotta och Jessica berättade om hur Framtidskompassen gått från att vara en skola som hade låg trivsel, lågt söktryck och ganska dåligt rykte till att nu vara en riktigt attraktiv skola för såväl lärare som elever och föräldrar. Ann-Christine tydliggjorde hur viktigt det är att se på särskolor som på alla andra skolor när det gäller kvalitetsarbete, att involvera och att sätta tydliga mål. Elin, rektor på Vittra, som med sin ungdom, energi och målmedvetenhet fått med sig alla på skolan för att jobba målmedvetet mot bättre kvalitet och resultat.

Många borde ta del av deras historier. Och flera av dem påpekade hur viktigt det är att titta på hur andra verksamheter, inte bara skolor, jobbar med fokus på kvalitetsutveckling.

Ett tips till Ilmar Reepalu och hans utredningssekretariat är att besöka någon av dessa friskolor som fått utmärkelsen idag. Alla är ju AB…..

 

 

Författare

Prenumerera på bloggen