Skolsegregation och skolval

IFAU 2015 | I denna rapport undersöks sambandet mellan det fria skolvalets utbredning och skolsegregationen i landets kommuner. Sambanden indikerar att skolvalets betydelse för skolsegregationen är relativt sett liten jämfört med boendesegregationens betydelse. Friskoleexpansionens samband med skolsegregationen motsvarar i genomsnitt cirka 18 procent av den totala ökningen av segregationen mellan elever med utländsk och svensk bakgrund under perioden 1993–2009. Den totala ökningen av skolsegregation har dock varit relativt sett liten vid en internationell jämförelse.

Trots att endast en begränsad ökning av den totala skolsegregationen kan hänföras till det fria skolvalet, kan utformningen av skolvalssystemet ändå ha stor betydelse ur den enskilda elevens perspektiv i och med att det kan på- verka dennes möjligheter att komma in på den önskade skolan.

Ladda ner rapporten här (Pdf, nytt fönster)