Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Läser i mediasammanställningen att Vimmerby kommun, över 20 år efter införandet av lagen om fritt skolval, nu ska informera om skolvalet. God morgon Vimmerby!

Läser i mediasammanställningen att Vimmerby kommun, över 20 år efter införandet av lagen om fritt skolval, nu ska informera om skolvalet. God morgon Vimmerby!

 I Vimmerby är det inte ens en av hundra elever som utnyttjar det fria skolvalet. Bara 15 av kommunens 1 111 elever har valt en annan skola än den de geografiskt tillhör – 4 av dem bor i en annan kommun. Det skriver Dagens Vimmerby.

Även om det inte finns några friskolor i kommunen, och det gör det inte, så gäller det fria skolvalet även kommunala skolor. Men nu har kommunen vaknat. När Vimmerby kommun nu stänger två av sina nio grundskolor inser den att det kan finnas ett intresse bland föräldrar att välja skola. Förvaltningschefen säger att ”vi måste informera kommunens medborgare om hur regelverket ser ut gällande rätten att välja skola. Vi har påbörjat en informationsbroschyr.”

 Äntligen är ett väldigt passande uttryck i detta fall. Men bättre sent än aldrig. Samtidigt inställer sig frågan – hur många kommuner har gjort som Vimmerby, dvs inte informerat om att familjer och elever har rätt att välja skola. Det är ju något som granskande myndigheter borde ha koll på.

Men bravo Vimmerby, när ni nu till slut väljer att informera era medborgare om deras rätt att välja är jag förstås den första att heja på och jag håller tummarna för att det blir ett lyckat och långsiktigt informationsarbete. Ett komplement till informationsbroschyren skulle ju kunna vara att använda kommunens webbplats som kanal i kampanjen.

 Att alla vet om möjligheten att välja skola är en förutsättning för att valfriheten ska fungera på allra bästa sätt. Exemplet Vimmerby illustrerar att det alltjämt behövs bättre information  kring skolvalet. Vi har lyft fram detta i flera sammanhang, nu senast som en av de punkter Friskolornas riksförbund i vårt förslag om att utveckla det fria skolvalet. Vi skrev om det i GP nyligen.

Kännedom om valfriheten och att den börjar nyttjas i större utsträckning är en bra förutsättning för att det också ska etableras friskolor i Vimmerby. Det är faktiskt så att det sedan 1 juli i år finns det krav i skollagen och kommunallagen (29 kap. 19 § skollagen och 6 kap. 8 a § andra stycket kommunallagen) som säger att kommunerna ska informera vårdnadshavare om alla skolor i kommunen, oavsett om skolan drivs av kommunen själv eller som en friskola. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig

Det är bra att Vimmerby vaknar efter drygt 20 år, men som sagt var, hur många fler ”Vimmerby” finns det i landet? Det är verkligen hög tid att se till att alla får information om skolvalet. Vem granskar att kommunerna lever upp till den lagstiftning som finns på detta område?

 

 

 

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var