Det har från flera håll rests frågor om hur de förslag som sannolikt kan komma att bli ett resultat av den så kallade Reepalu-utredningen förhåller sig till grundläggande lagstiftning. Svenskt Näringsliv har uppdragit åt professor Lars Henriksson vid Handelshögskolan i Stockholm att utreda detta.

I utredningen har han tittat på både svensk allmän lagstiftning, svensk grundlag och gällande EU-rätt för att utröna hur rätten att lagstifta om begränsningar av företagsamheten ser ut.

Den rapport som Lars Henriksson har skrivit visar att om utredningen kommer fram till inskränkningar av näringsfriheten i den riktning som direktiven pekar, så kommer förslagen i sina olika delar i stor utsträckning vara oförenliga med gällande rätt både på nationell nivå och på EU-nivå.

Ladda ner rapporten här (svensktnaringsliv.se, nytt fönster)

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan