Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Att sprida bilden att vinsten om i genomsnitt 5% skulle vara orsaken till resultat försämringarna i skolan, när 9 av 10 skolor är kommunala – är inte värdigt organisationer som ska stå för kunskap och kompetens.

Den svenska skoldebatten är mycket märklig. Idag kan vi läsa i DN att lärarfacken fokusera på vinstfrågan när de kommenterar läget i den svenska skolan. Facken har till och med använt medlemmarnas pengar för att beställa en Demoskopundersökning som visar att 53 % av svenska folket tror att skolans resultat påverkas mycket eller ganska negativt av möjligheterna att ta ut vinst. Ett resultat visar att svenska folket inte har kunskap om hur fördelningen mellan friskolor och kommunala skolor ser ut.

86 procent av landets grundskoleelever går i kommunala skolor, dvs 14 procent i friskolor. Den informationen var nog inte med i undersökningen. Är det någon som på fullt allvar tror att den svenska skolans fallande resultat, som enligt IFAU och OECD pågått i över 20 år – dvs före friskolereformens införande – beror på att ett fåtal friskolor går med vinst? Det är ju inte seriöst.

Det är djupt beklagligt att landets lärarfack ägnar sig åt denna typ av opinionsbildning, för de tror väl inte själva på att det är vinsten som är orsaken till de fallande resultaten? Åter igen nästan 9 av 10 grundskolor är kommunala.

OM vi ska komma till rätta med denna beklaglig utveckling i Sverige – vända utvecklingen – så krävs det fokus på rätt sak. Då handlar det om att lära av de skolor som levererar goda resultat, oavsett om det är en kommunal eller fristående huvudman.

För mig är det obegripligt att ledande företrädare för skolan biter sig fast i att skylla på de 14 % som utgör friskolor och som fungerar väl. Det har ju t o m Skolinspektionen konstaterat i en rapport.

Rörelsemarginalen för friskolorna är i genomsnitt 5%. För tjänstesektorn som helhet är den 10%. Men när man frågar allmänheten om hur mycket de tror att vinsten är på 100 kr i en friskola så är svaret ca 25 kr. Inte undra på -med den verklighetsbilden – att de inte gillar vinst.

Så snälla lärarfack – börja fokusera på rätt saker, sluta jaga de 14 procenten – ägna kraft åt att hitta goda exempel hos de 100 % istället. Och sluta bidra med helt felaktiga verklighetsbilder av friskolor gentemot allmänheten.

Att sprida bilden att vinsten om i genomsnitt 5% skulle vara orsaken till resultat försämringarna i skolan, när 9 av 10 skolor är kommunala – är inte värdigt organisationer som ska stå för kunskap och kompetens.

/

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,