Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

I skrivande stund har tex vare sig Stockholm, Solna, Linköping, Upplands-Väsby eller Örebro lämnat besked till friskolorna om 2015 års skolpengsnivå.

I nästa vecka är det 1 april. 3 månader har passerat av 2015 och alltjämt så är det ett antal kommuner som inte lämnat besked om årets skolpeng. Detta är värt att beakta med tanke på att Ägarprövningsutredningen kräver att friskolor ska kunna visa på ”långsiktig ekonomisk hållbarhet”. Lätt att säga – men då kanske utredaren också borde peka på kommunerna och säga ”Se till att besluta om skolpengens nivå i god tid så att friskolorna kan ha en ekonomisk hållbarhet.” Det skulle också kunna kompletteras med en regel som tex gör att kommuner som ej ger besked före årsskiftet får betala vite.

Det är lätt att ställa krav på friskolor. Men det gäller också att ha koll på förutsättningarna för verksamheten. Det är politiker som kräver ökade krav på långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det är också politiker som beslutar om villkoren för friskolorna – dvs skolpengen och skolpengens nivå. Det vore klädsamt om kommunpolitikerna städade på hemmaplan innan de går ut och kräver långsiktighet när det gäller ekonomin.

För fakta är ju följande:

Det är kommunerna som beslutar om skolpengens nivå. Friskolorna får inte ta in andra intäkter. När kommunerna mixtrar med beräkningsunderlaget för skolpengen – vilket vi har fått flera domstolsutslag på att detta inte är lagenligt – eller sent fattar beslut om skolpengsnivån. Då underminerar de Friskolornas ekonomi. Det tvinga friskolor till överklaganden och domstolsprocesser som tar år. Under tiden får den orättvisa fördelningen av skolpengen påverka friskolornas ekonomi. Vi har ett exempel på detta i Växjö just nu.

Har ni tänkt på det?

Nej, Magdalena Andersson, koncernerna har inte makten

19 april 2024

Det är föräldrar och elever som sitter på den. På torsdagen gjorde Magdalena Andersson (S) ett utspel där partiet krävde

Nu kommer ett förslag om Insynslag

17 april 2024

Imorgon torsdag ska enligt uppgift i media, utredaren Ulrika Geijer överlämna Slutbetänkande av Skolinformationsutredningen till skolminister Lotta Edholm. Utredningen har

Vi anmäler Göteborgs kommun till Skolinspektionen

16 april 2024

Jag har tidigare skrivit om det uppseendeväckande beslut som Grundskolenämnden i Göteborg tog i slutet av mars 2024. Ett beslut

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.