”Jag förväntade mig mer fakta och kunskap från ett parti som vill införa starka regleringar av en verksamhet”, skriver Claes Nyberg, vd på Friskolornas riksförbund på SVT Opinon.

Socialdemokraternas skuggutbildningsminister Ibrahim Baylan presenterade i torsdag ett förslag om att det ska vara obligatoriskt med kommunalt administrerad, gemensam kö för kommunala och fristående förskolor.

Vid en grundlig läsning av förslaget undrar jag om Baylan har koll på de regler och lagar som gäller för fristående förskolor?

När vi först fick förslaget i vår hand ställde vi oss på Friskolornas riksförbund försiktigt positiva till att diskutera hur ett system skulle kunna se ut.

Rätt utformat skulle en gemensam kö kunna leda till en ökad öppenhet, likvärdiga villkor och information om alla alternativ till förskola som finns i en kommun.

Men när Socialdemokraternas pressmeddelande offentliggjordes var det ett helt annat förslag som presenterades.

Baylan föreslår inte bara en gemensam kö utan även att kommunen ska ha beslutanderätt om alla antagningar och att reglerna för antagning till förskolan ska vara lika för alla, oavsett huvudman.

Det skulle exempelvis kunna betyda att kommunen kräver att en fristående förskola ska använda närhetsprincip, vilket skulle göra att föräldrar som söker en viss pedagogik får sina val begränsade till den förskola som ligger närmast hemmet.

Det finns ett flertal problem med själva förslaget i sig, men det mest oroande är ändå de framträdande faktafel som underlaget bygger på.

Nedan följer en genomgång av några av de allvarligaste felen som Baylan lyfter fram som fakta:

• ”(Det) saknas kontroll över hur de fristående förskolorna sköter antagningen av barn.”

Detta är inte sant. Fristående förskolor söker tillstånd för att få starta och driva förskoleverksamhet hos kommunen. I tillståndsansökan anger förskolan vilka regler de tänker tillämpa för antagning.

Det kan till exempel handla om att ge syskon förtur eller att använda sig av en närhetsprincip

• ”Det finns exempel på fristående skolor som inte ger förtur till barn med särskilda behov, vilket strider mot skollagen.”

Skollagen ställer idag inte ett sådant krav på fristående förskolor. Att fristående förskolor skulle kringgå en lag som inte gäller dem faller alltså på sin egen orimlighet. Att Baylan, som tidigare skolminister, inte har koll på lagen är väldigt förvånande.

• ”I dag finns det dock ingen insyn i hur de fristående förskolor som administrerar sina egna köer gör sitt urval.”

Eftersom kommunen är både tillståndsgivare och tillsynsmyndighet har kommunen idag långtgående befogenheter att kontrollera hur fristående förskolor hanterar sin antagning.

Dels genom egna periodvisa inspektioner, dels genom att utföra en kontroll ifall någon anmäler eller det finns oro för att hanteringen inte sköts korrekt.

Jag förväntade mig mer fakta och kunskap från ett parti som vill införa starka regleringar av en verksamhet. Jag hoppas att Ibrahim Baylan återkommer när han har läst på vilka lagar som gäller och tagit reda på hur verkligheten ser ut.

För det här har smak av rent valfläsk.

Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund

 

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter