Svensk skola i en ny tid – Embla Persson

05 maj 2023

Vilka är svensk skolas stora utmaningar? Embla Persson, ordförande i Sveriges Elevkårer, pratade i samband med Friskolornas riksförbunds årsmöteskonferens Svensk

Svensk skola i en ny tid – Eva Ekendahl

04 maj 2023

Hur ser framtiden ut för Sveriges friskolor och Friskolornas riksförbund? Eva Ekendahl, rektor på och grundare av Vendestigens Förskola och