Svensk skola i en ny tid – Eva Ekendahl

04 maj 2023

Hur ser framtiden ut för Sveriges friskolor och Friskolornas riksförbund? Eva Ekendahl, rektor på och grundare av Vendestigens Förskola och