Frukostseminarium – Hur mår eleverna?

03 juli 2023

Psykisk ohälsa ökar i skolan och allt färre elever trivs. Gör skolan rätt saker?Skolstressen ökar, skoltrivseln minskar. Psykisk ohälsa bland

Frukostmöte – ”Kan man mäta skolkvalitet med förädlingsvärde?”

03 maj 2023

Ständigt debatteras betygen. Ska vi ta bort F-betyget eller inte? Ska vi alls ha betyg i skolan? Men vad ger

Hur vinner vi tillbaka hemmasittarna?

09 mars 2023

Att 15 procent av landets niondeklassare inte når behörighet till gymnasiet vet vi vid det här laget. Men att det

Kan vi få en likvärdig betygssättning?

15 november 2022

Betygsinflation och alldeles för många elever som inte når kunskapskraven. Vi har debatterat frågorna länge, men ibland känns det som

Förbundet medverkar: Hur leder vi svensk skola efter valet 2022?

20 juni 2022

Förbundet medverkar vid seminariet som arrangeras av Ledningskultur – Utbildning och ledarskap. Vad behövs för att skapa arbetsro och ett

INSTÄLLT: Varför trivs medarbetarna bättre i privata välfärdsverksamheter?

14 juni 2022 Vår huvudtalare, Henrik Eriksson, kan inte komma till Almedalen pga SAS-strejken. Därför har vi valt att ställa in seminariet. Enligt Jobbhälsoindexet 2021 är medarbetare inom såväl friskolor som vårdföretag generellt

Bokrelease – ”Ett fönster öppnades…”

31 maj 2022 Den 9 juni är det exakt 30 år sedan riksdagen beslutade om införandet av friskolereformen. Det är värt att uppmärksamma! Idag debatteras friskolorna livligt, samtidigt som många tar valfriheten för

Frukostseminarium om familjers grundläggande rättigheter att få välja skola

09 april 2022 Välkommen till ett frukostmöte med Hedvig Lokrantz-Bernitz den 4 maj. ”Vår nuvarande skollag synes dock vara främst en politisk produkt där den konstitutionella kopplingen i mångt och mycket förbisetts”. Så

Friskoleveckan 2022

31 mars 2022 Skol­utveckling under 30 år – värt att uppmärksamma! I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör vi bland

Klarar friskolorna Skolinspektionens krav på långsiktigt hållbar ekonomi om regeringens förslag om sänkt skolpeng blir verklighet?  

18 mars 2022 Regeringen föreslår nu att kommunerna ska kunna sänka skolpengen för friskolor. De elever som väljer en friskola riskerar alltså att få en lägre skolpeng. I samband med Reepalu-utredningens arbete fick